Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Hlavní město Praha > Pracovní rehabilitace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Pracovní rehabilitace
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad práce.

Pracovní rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením.
Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace, jeho vhodnou formu stanoví odborná pracovní skupina, vytvořená za tímto účelem na ÚP.
Provádění pracovní rehabilitace stanoví vyhl.č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Pokud chce osoba se zdravotním postižením zažádat o pracovní rehabilitaci,
musí tak učinit na kontaktním pracovišti Krajské pobočky pro hlavní město Prahu ÚP ČR podle místa trvalého bydliště.

Bližší informace: Mgr. Blanka Nováčková, ÚP hl.m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3, tel.č. : 950 178 322


Žádost o pracovní rehabilitaci
Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace
Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace (PDF)
Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace (DOC)
Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace (PDF)
Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace (DOC)
Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele (PDF)
Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele (DOC)
Nabídka provedení přípravy k práci (PDF)
Nabídka provedení přípravy k práci (DOC)

Autor stránky:
  • Za obsahovou část stránky odpovídá: PhDr. Věra Prokopová, ved. referátu poradenství a zprostředkování
  • Za úplnost informací na této stránce odpovídá: Mgr. Blanka Nováčková, e-mail: Blanka.Novackova@aa.mpsv.cz
  • Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
    Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky