Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Hlavní město Praha > IPS
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informační a poradenské středisko
pro volbu a změnu povolání
IPS poskytuje informace o:
- síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR
- možnostech uplatnění absolventů škol v praxi
- možnostech rekvalifikace
- situaci na trhu práce

IPS poskytuje služby: skupinové i individuální poradenství
- uchazečům a zájemcům o zaměstnání
- žákům a rodičům základních škol
- studentům a absolventům
- školským zařízením
- veřejnosti

IPS pořádá:
- Job cluby pro uchazeče o zaměstnání,informace zde : http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub
- besedy pro žáky základních škol k volbě povolání
- besedy pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu na trh práce
- prezentuje služby,poskytované úřadem práce na prezentačních výstavách škol: Schola Pragensis, Gaudeamus

IPS nabízí:
- testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a potřebné vzdělání
- poradenství pro další vzdělávání (rekvalifikace, studium)
- vyhledávání možností studia na SŠ, VOŠ a VŠ
- ukázky profesí na DVD
- podrobné popisy jednotlivých profesí

Kontakt na IPS:

Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
Domažlická 11
130 11 Praha 3
tel. č. poradenství: 950 178 305-307
e-mail: ips.aa@uradprace.cz

Dopravní spojení: stanice autobusu 133,136, 207 : Černínova
stanice tramvaje 9,10,16,19 : Biskupcova


Úřad práce České republiky – kontaktní pracoviště pro Prahu 4
Novodvorská 803/82
142 00 Praha 4

Dopravní spojení: stanice autobusu 106, 117, 121, 139, 150, 196, 197: Novodvorská

K individuálním konzultacím je nutné se předem (možno i telefonicky) objednat.

Další užitečné odkazy na webových stránkách

Informace o vzdělávací nabídce:

Atlas školství (vyhledávání škol a oborů v ČR)
Portál MPSV (vyhledávání škol a oborů v ČR)
Infoabsolvent (vyhledávání škol a oborů v ČR)
Vysoké školy (CZ), Vysoké školy (COM), Fakulta, Vysokoškolák, Najdi VŠ, Vejška – weby o nabídce VŠ
Národní srovnávací zkoušky (NSZ) – některé VŠ využívají výsledky NSZ místo vlastních přijímacích zkoušek a v takovém případě nestačí podat přihlášku na VŠ, ale je nutné se přihlásit alespoň na jeden termín NSZ uznávaný příslušnou VŠ
Národní ústav odborného vzdělávání
Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV)
Adresář škol na stránkách ÚIV - rejstřík škol
Odkaz na stránky MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska

Ke stažení:

Loňští deváťáci letošním deváťákům : Vzkazník Praha – 2019
Autor stránky:
· Za obsahovou část stránky odpovídá: PhDr. Věra Prokopová, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenstvíe-mail: vera.prokopova@uradprace.cz
· Za úplnost informací na této stránce odpovídá: Hana Česáková, e-mail: hana.cesakova@uradprace.czZa úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky