Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost vyřizuje odbor kontrolně právní krajské pobočky ve spolupráci s věcnými útvary krajské pobočky a jednotlivých kontaktních pracovišť. Odbor kontrolně právní nevyřizuje žádosti mimo rámec zákona č. 106/1999 Sb., nevyřizuje dotazy a informace pro média (tiskový mluvčí ÚPČR) a povinnost poskytovat informace se mimo jiné netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Úřad práce neposkytne nebo může omezit poskytnutí informace v případech stanovených zákonem.
 
Agendu zákona č. 106/1999 Sb. vyřizují za odbor kontrolně právní krajské pobočky: Mgr. Vladimír Herník

Organizační struktura

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak

Kontaktní spojení

Kontakty – http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak

Elektronická podatelna – http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak

Úřední hodiny – http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak

Základní údaje o krajské pobočce– http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak

      

Povinně zveřejňované informace

 

Sazebník úhrad

 

Poskytnuté informace

 

 

Poslední aktualizace: 28. 7. 2015
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky