Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Záruky pro mladé v Pardubickém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.Název projektu: Záruky pro mladé v Pardubickém kraji

Doba realizace: 1. 2. 2016 – 31. 12. 2021

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

 

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

 

Popis projektu

Projekt Záruky pro mladé v Pardubickém kraji navazuje na úspěšnou realizaci Odborných praxí pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji. Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti a zvýšení samotné zaměstnatelnosti cílové skupiny, zlepšení jejího postavení na trhu práce a zvýšení jejího uplatnění na trhu práce pomocí aktivit a nástrojů projektu (jak klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, tak i inovativních nástrojů).

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na řešení problému nezaměstnanosti a nízké zaměstnatelnosti cílové skupiny. Cílová skupina je ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností a efekty s tím spojeným. S postupující délkou nezaměstnanosti ztrácí člověk schopnost adaptovat se na pracovní prostředí a může tak propadnout do skupiny nikdy nepracujících osob. Tyto osoby mohou pak přenášet své sociální návyky a schémata na další generace. Proto je velmi naléhavé řešit situaci mladých lidí na trhu práce komplexně a za použití inovativních nástrojů. Projekt řeší i nedostatečnou orientaci cílové skupiny na trhu práce - v nabídce práce i ve své prezentaci před potenciálním zaměstnavatelem. Ke zvládnutí tohoto problému budou využity aktivity projektu - vstupní skupinový program Orientace na trhu práce a následně pravidelné individuální konzultace. V průběhu programu Orientace na trhu práce získají účastníci projektu nejen nové znalosti, ale i potřebné dovednosti při jejich aktivním zapojení do průběhu programu. V některých případech může být problémem i nedostatečné vzdělání. Řešením je možnost návratu do vzdělávání (v případě nedokončeného středního vzdělání) anebo poskytnutí rekvalifikace podle požadavků budoucího zaměstnavatele.

 

Pro koho je projekt určen? 

Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 29 let věku včetně. Pozor, aktivity, které jsou v projektu obsaženy, mají různou cílovou skupinu, pro kterou jsou určeny, viz dále.

 

Jaké aktivity budou v projektu realizovány? 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 

 • Výběr účastníků do projektu
 • Individuální poradenství
 • Skupinové poradenství
 • Rekvalifikační kurzy
 • Vyhledávání uplatnění na trhu práce
 • Dotovaná místa v podobě Odborné praxe či Práce na zkoušku
 • Doprovodná opatření

 

Nábor účastníků projektu bude probíhat formou hromadných informačních schůzek, na které budou uchazeči splňující kritéria vstupu do projektu pozváni. Na této hromadné schůzce osoba, která má zájem o vstup do projektu, podepíše Dohodu o účasti v projektu. Vstup do projektu je dobrovolný. Zaměstnavatel nemůže přihlásit uchazeče na schůzku, výběr uchazečů provádí oddělení zprostředkování ve spolupráci s oddělením ESF.

Aktivity Odborné praxe se může zúčastnit uchazeč, který splňuje následující:

 1. věk do 29 let (včetně)
 2. bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání
 3. evidovaní na ÚP ČR déle než 3 měsíce,
 4. postrádají pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky od ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při součtu několika dílčích dosavadních pracovních poměrů; počítají se pracovní poměry vzniklé na základě pracovní smlouvy, činnost vykonávána jako OSVČ, a dále DPČ; do délky praxe se nezapočítává nekolidující zaměstnání; praxe se počítá od ukončení SŠ)

Aktivita Práce na zkoušku je určena pro uchazeče o zaměstnání (dále UoZ), kteří spadají do jedné z těchto dvou skupin:

 • UoZ do 29 let věku (včetně) bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, s délkou evidence na ÚP ČR min. 3 měsíce, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů; počítají se pracovní poměry vzniklé na základě pracovní smlouvy, činnost vykonávána jako OSVČ, a dále DPČ; do délky praxe se nezapočítává nekolidující zaměstnání; praxe se počítá od ukončení SŠ)
 • ostatní UoZ do 29 let věku (včetně), kteří jsou evidováni na ÚP ČR déle než 12 měsíců nebo UoZ, jejichž evidence na ÚP ČR je za období posledních 3 let delší než 12 měsíců (souhrnně)

 

Návrat do vzdělávání

 • pro uchazeče a zájemce o zaměstnání do 29 let, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je ZŠ

 

Postup pro zaměstnavatele

 • Zaměstnavatel zašle pracovníkům projektu předběžný dotazník se specifikací pracovního místa, které chce obsadit.
 • Odborný pracovník projektu zašle zaměstnavateli výběr účastníků projektu, tedy bude to seznam vytvořený z účastníků projektu, kteří již absolvovali poradenský program nebo jím procházejí, nikoliv z celé evidence. Důvodem tohoto omezení je skutečnost, že účastník může k zaměstnavateli nastoupit až po úspěšném absolvování tohoto poradenského programu.
 • S těmito účastníky projektu zaměstnavatel uspořádá výběrové řízení.
 • Zaměstnavatel bude informovat odborné pracovníky projektu o výsledku výběrového řízení.
 • Následně zaměstnavatel může na vybraného účastníka projektu podat žádost o dotované pracovní místo.
 • V případě schválení žádosti odbornou komisí je se zaměstnavatelem sepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku.
 • Teprve po podpisu Dohody může zaměstnavatel s účastníkem podepsat pracovní smlouvu.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce.


Kam se obrátit pro informace?

Projektový manažer

Mgr. Ing. Lucie Drbalová - 950 144 473; lucie.drbalova@uradprace.cz

 

Finanční manažer

Bc. Kateřina Přívratská - 950 144 437; katerina.privratska@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Pracovníci sídlí na adrese: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

 

Odborní pracovníci

Pardubice

Tereza Nepivodová - 950 144 702; tereza.nepivodova@uradprace.cz

Veronika Slámová, DiS. - 950 144 738; veronika.slamova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Pracovníci sídlí na adrese: budova Autoforum, Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice

 

Chrudim

Lucie Hlaváčková, DiS. - 950 119 481; lucie.hlavackova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Chrudim, Pardubická 310, 537 01 Chrudim 1

Pracovníci sídlí na adrese: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim (budova Ministerstva zemědělství)

 

Svitavy

Bc. Lucie Křížová - 950 163 456;  lucie.krizova2@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy, Bezručova 2055/13, Předměstí, 538 02 Svitavy 2

Pracovníci sídlí na adrese: Lanškrounská 1899/2, 568 02 Svitavy


Ústí nad Orlicí

Denisa Matějíčková  - 950 172 516; denisa.matejickova@uradprace.cz

Kontaktní adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394,

562 01 Ústí nad Orlicí 1

Pracovník sídlí na adrese: budova OSSZ, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Poslední aktualizace: 5. 6. 2019
Soubor ke stažení: Manuál pro žadatele_Záruky_Odborné praxe
Poslední aktualizace: 11. 6. 2019, Velikost: 358 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Manuál pro žadatele_Záruky_Práce na zkoušku
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019, Velikost: 330 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Předběžný dotazník
Poslední aktualizace: 3. 5. 2019, Velikost: 118 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word

Aktivita Odborné praxe

Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek SÚPM _Odborné praxe
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 168 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Plán realizace_ Odborné praxe
Poslední aktualizace: 31. 10. 2018, Velikost: 78 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Podpisové vzory__Odborné praxe
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 82 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Seznámení o zařazení na dotované místo
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 83 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Průběžné hodnocení odborné praxe_pro dohody uzavřené do 26.10.2018
Poslední aktualizace: 1. 6. 2016, Velikost: 57 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Průběžné hodnocení odborné praxe_pro dohody uzavřené od 29.10.2018
Poslední aktualizace: 31. 10. 2018, Velikost: 79 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Závěrečné hodnocení odborné praxe_pro dohody uzavřené do 26.10.2018
Poslední aktualizace: 1. 6. 2016, Velikost: 57 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Závěrečné hodnocení odborné praxe pro dohody uzavřené od 29.10.2018
Poslední aktualizace: 31. 10. 2018, Velikost: 79 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Osvědčení o absolvování odborné praxe_pro dohody uzavřené do 26.10.2018
Poslední aktualizace: 1. 6. 2016, Velikost: 60 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Osvědčení o absolvování odborné praxe_pro dohody uzavřené od 29.10.2018
Poslední aktualizace: 31. 10. 2018, Velikost: 82 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na mentora
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 106 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Podpisové vzory_mentor
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 80 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyuctovani SÚPM _Odborné praxe - pro dohody uzavřené od 27.10.2017
Poslední aktualizace: 31. 10. 2017, Velikost: 91 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyuctovani SÚPM_Odborné praxe - pro dohody uzavřené od 7.11.2018
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 102 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word

Aktivita Práce na zkoušku

Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na SÚPM_PNZ
Poslední aktualizace: 12. 11. 2018, Velikost: 173 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Podpisové vzory_PNZ
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 81 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyuctovani SÚPM vyhrazene_PNZ
Poslední aktualizace: 12. 11. 2018, Velikost: 116 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word

Pro účastníka

Soubor ke stažení: Přímá podpora_Žádost o proplacení
Poslední aktualizace: 7. 3. 2019, Velikost: 75 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Přímá podpora_Formulář na lepení dokladů
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018, Velikost: 68 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Zájem o zvolenou rekvalifikaci
Poslední aktualizace: 5. 6. 2019, Velikost: 65 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora
Poslední aktualizace: 22. 7. 2019, Velikost: 100 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky