Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Název projektu: Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji

Doba realizace: 1.2.2016 – 30.6.2022

Reg.č.projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.


Popis projektu

Hlavním cílem projektu je snížení počtu nezaměstnaných osob prostřednictvím jeho aktivit. Účastí v projektu a absolvováním jeho aktivit zvýší nezaměstnaní svoji šanci na uplatnění na trhu práce. Do projektu vstoupí 716 osob spadajících do cílové skupiny, 92 z nich absolvuje rekvalifikační kurz a 266 nastoupí na společensky účelné pracovní místo.


Projekt zajišťuje nejen ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů, ale zároveň také individuální přístup k účastníkům projektu. Základním principem tohoto projektu je rozšíření dovedností a kompetencí jednotlivce, poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit až k podpoře pracovních míst.


Jaký problém projekt řeší?


Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti ve zvolené cílové skupině a také na zvýšení šance k uplatnění na trhu práce. Tyto změny následně povedou ke zlepšení sociálního statusu i celkově finanční situace dané domácnosti, případně osoby, která o sebe samostatně pečuje. Cílem je nejenom celkově zlepšit životní úroveň ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, ale také předejít či eliminovat negativní jevy, které na cílovou skupinu může mít dlouhodobá nezaměstnanost či evidence na úřadu práce - ztráta motivace, sociálních jistot, apod.


Pro koho je projekt určen?


Projekt je zaměřen na složenou cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání (UoZ), kterou tvoří UoZ do 25 let věku a UoZ nad 50 let, současně v obou případech musí být v evidenci ÚP ČR minimálně 4 měsíce.Jaké aktivity budou v projektu realizovány?


 • dotovaná místa
 • individuální poradenství
 • poradenský program Orientace na trhu práce
 • poradenský program Kurz finanční gramotnosti
 • rekvalifikace a kurz PC gramotnostiPostup pro zaměstnavatele:

Konkrétní podmínky získání příspěvku jsou zveřejněny v manuálech pro žadatele.


 • Zaměstnavatel zašle pracovníkům projektu předběžný dotazník se specifikací pracovního místa, které chce obsadit.

 • Odborný pracovník projektu zašle zaměstnavateli výběr účastníků projektu, tedy bude to seznam vytvořený z účastníků projektu, kteří již absolvovali poradenský program nebo jím procházejí, nikoliv z celé evidence. Důvodem tohoto omezení je skutečnost, že účastník může k zaměstnavateli nastoupit až po úspěšném absolvování poradenského programu.

 • S těmito účastníky projektu zaměstnavatel uspořádá výběrové řízení.

 • Zaměstnavatel bude informovat odborné pracovníky projektu o výsledku výběrového řízení.

 • Následně zaměstnavatel může na vybraného účastníka projektu podat žádost o dotované pracovní místo.

 • V případě schválení žádosti odbornou komisí je se zaměstnavatelem sepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku.

 • Teprve po podpisu Dohody může zaměstnavatel s účastníkem podepsat pracovní smlouvu.


Postup pro uchazeče o zaměstnání:

Nábor účastníků projektu bude probíhat formou hromadných informačních schůzek, na které budou UoZ splňující kritéria vstupu do projektu pozváni. Na této hromadné schůzce osoba, která má zájem o vstup do projektu, podepíše Dohodu o účasti v projektu. Vstup do projektu je dobrovolný. Zaměstnavatel nemůže přihlásit uchazeče na schůzku, výběr uchazečů provádí oddělení zprostředkování (výběr může ovlivnit pouze vlastní žádost UoZ).

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Žadatel o příspěvek na mzdové náklady je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce.


Kam se obrátit pro informace?

Projekt bude realizován bez dodavatele. Pro více informací se uchazeči mohou obracet na krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Pardubicích – Oddělení projektů EU. Případné dotazy zodpoví: Ing. Čestmír Nejedlý, 950 144 475, cestmir.nejedly@uradprace.cz


adresa pracovištěkorespondenční adresakontaktní osobykontakt
kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2
UPČR kontaktní pracoviště Pardubice,
Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2
Ing. Čestmír Nejedlý 
projektový manažer
950 144 475
cestmir.nejedly@uradprace.cz

Helena Ročková

finanční manažerka

950 144 476
helena.rockova@uradprace.cz
kontaktní pracoviště Pardubice - budova AutoForum
Na Spravedlnosti 1533,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2
UPČR kontaktní pracoviště Pardubice,
Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2
Bc. Jana Muselová950 144 728
jana.muselova@pa.mpsv.cz
 Mgr. Irena Dobiášová 950 144 443

 irena.dobiasova@uradprace.cz

kontaktní pracoviště Chrudim
budova Ministerstva zemědělství ČR,
Poděbradova 909,
537 01 Chrudim 1
UPČR kontaktní pracoviště Chrudim,
Pardubická 310, 537 01 Chrudim 1
Eliška Havlíčková950 119 449
eliska.havlickova@uradprace.cz
Tereza Sýkorová950 119 448
tereza.sykorova@uradprace.cz
kontaktní pracoviště Svitavy,
Lanškrounská 1899/ 2,
568 02 Svitavy 2
UPČR kontaktní pracoviště Svitavy,
Bezručova 2055/13, Předměstí,
568 02 Svitavy 2
Kamila Ondráčková950 163 595
kamila.ondrackova@uradprace.cz
kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí - budova OSSZ
Smetanova 43,
562 01 Ústí nad Orlicí 1
UPČR kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí,
17. listopadu 1394,
562 01 Ústí nad Orlicí 1
Eva Hollinetz950 172 390
eva.hollinetz@uradprace.cz
Poslední aktualizace: 21. 12. 2018
Soubor ke stažení: Predbezny_dotaznik_pro_zamestnavatele - NS
Poslední aktualizace: 5. 12. 2018, Velikost: 201 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Manuál k projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji
Poslední aktualizace: 25. 2. 2019, Velikost: 349 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Podpisové vzory_SÚPM
Poslední aktualizace: 13. 5. 2016, Velikost: 166 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na SÚPM
Poslední aktualizace: 13. 5. 2016, Velikost: 159 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyuctovani SÚPM vyhrazené - pro dohody uzavřené od 27.10.2017
Poslední aktualizace: 31. 10. 2017, Velikost: 92 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky