Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Cvičná firma v Pardubickém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Název projektu:

Cvičná firma v Pardubickém kraji

Doba realizace:1. 5. 2017 – 30. 6. 2022
Reg. č. projektu:CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181
Forma financování:Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelských kompetencí uchazečů o zaměstnání s využitím poradensko-vzdělávacího programu a podpory ze strany ÚP ČR. V „chráněném“ prostředí tzv. cvičné firmy si lze vyzkoušet první kroky každého podnikatele, toto prostředí simuluje fungování skutečné firmy v podmínkách tržního hospodářství. Absolvování kurzu umožní jeho účastníkům zvýšit potřebné znalosti a dovednosti a získat povědomí o podnikání v takovém rozsahu, že budou moci zahájit samostatně výdělečnou činnost (SVČ) a zajistit si její udržitelnost.

Jaký problém projekt řeší?

Začátky podnikání jsou obecně složité a pro osoby, které jsou již nějakou dobu bez práce, jsou ještě o něco těžší. Kromě obav spojených s úplně novým stylem práce se u nich připojuje i snížená sebedůvěra a obavy z neúspěchu. Projekt nabízí právě těmto uchazečům o zaměstnání možnost ověřit si, zda mají předpoklady pro samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) a získat ucelený soubor znalostí a dovedností k rozvoji podnikatelských kompetencí. To vše v "chráněném" prostředí tzv. cvičné firmy, která bude zapojena do systému Centra fiktivních firem (CEFIF). Absolventi kurzu „Cvičná firma“ si zvýší potřebné znalosti a dovednosti tak, že budou moci zahájit podnikání, zlepší se jejich uplatnitelnost na trhu práce i v případě, kdy podnikání nezahájí.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání se zájmem o zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 • Individuální poradenství a konzultace
 • Poradenský program
 • Profesní bilanční diagnostika
 • Rekvalifikační kurzy
 • Kurz „Cvičná firma“ včetně kurzu PC
 • Finanční podpora při zahájení činnosti OSVČ

Některé aktivity v rámci projektu nejsou pro účastníka povinné. Finanční příspěvek na zahájení podnikání není nárokový.

Výběr účastníků projektu bude probíhat formou hromadných informačních schůzek na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách, na které budou pozváni uchazeči o zaměstnání. Uchazeč, který bude mít zájem o vstup do projektu, podepíše Dohodu o účasti v projektu. Vstup do projektu je dobrovolný.

Celkem bude vybráno 135 uchazečů ve všech 4 okresech Pardubického kraje.

Harmonogram výběrů účastníků

 1. běh: duben 2018
 2. běh: září 2018
 3. běh: leden 2019
 4. běh: duben 2019
 5. běh: září 2019


Výběry účastníků do 5. běhu programu se uskuteční:

16. 9. od 13 h na KoP Pardubice
17. 9. od 9 h na KoP Chrudim
18. 9. od 8,30 h na KoP Ústí nad Orlicí
18. 9. od 13 h na KoP Svitavy

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání evidovaným na kontaktních pracovištích ÚP ČR v rámci Pardubického kraje. V případě zájmu o zařazení na informační schůzku k projektu uchazeč o zaměstnání kontaktuje svého poradce pro zprostředkování.

Výběry účastníků v letech 2020 a 2021 nebyly zatím stanoveny.


Doplňující informace

Projekt bude z části realizován dodavatelským způsobem.


UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK NA ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ:

Žadatel o příspěvek je povinen předložit všechny potřebné dokumenty úplné (žádost včetně příloh) vždy do 10. dne daného měsíce.
Kam se obrátit pro informace?

Případné dotazy zodpoví:

Ing. Petra Holečkovátel. 950 144 324email: petra.holeckova@uradprace.cz
Petra Baladovátel. 950 144 707email: petra.baladova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 4. 7. 2019
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na zahájení podnikání (SÚPM-SVČ)
Poslední aktualizace: 24. 7. 2018, Velikost: 243 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky