Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Projekty Evropského sociálního fondu
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.ESF je finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích:

• Zaměstnatelnost
• Podpora podnikání
• Adaptabilita
• Rovné příležitosti

Na Evropskou strategii zaměstnanosti úzce navazuje Národní plán zaměstnanosti a Národní akční plán zaměstnanosti ČR.

Evropský sociální fond podporuje:

• Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
• Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
• Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
• Celoživotní vzdělávání
• Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
• Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
• Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
• Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce


Základní programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2014-2020

V období 2014 - 2020 je podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (dále také „OPZ“), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

• podpory zaměstnanosti,
• rovných příležitostí žen a mužů,
• adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
• dalšího vzdělávání,
• sociálního začleňování a boje s chudobou,
• modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
• podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.


Projekty OPZ aktuálně realizované ÚP ČR, krajskou pobočkou v Pardubicích:

Záruky pro mladé v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000012

Návrat do práce v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Cvičná firma v Pardubickém kraji, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181


Programové období 2007-2013

Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze byly:

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
• OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

Programové období 2004-2006

Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2004-2006 v České republice a hlavním městě Praze byly:

• OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
• Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)
• Iniciativa Společenství CIP EQUAL
• Společný regionální operační program (SROP)


Poslední aktualizace: 12. 5. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky