Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Poradenské služby a rekvalifikace > Informační a poradenské středisko
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ STŘEDISKA PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ – IPS

nabízejí zdarma řadu informací a služeb, které usnadní všem klientům rozhodování o volbě povolání a způsobu přípravy na povolání a zaměstnání. Informace a služby je možné využít:

samostatně

  • klient samoobslužně využívá informační materiály a média bez vstupu poradce

s pomocí odborných poradců

  • klient využívá informační materiály a média s pomocí poradce
  • poradce poskytuje klientovi na základě jeho dotazů rady a informace
  • poradce poskytuje klientovi komplexní poradenství, tzn. snaží se získat poznatky o jeho osobnosti (z poradenského rozhovoru, pomocí psychodiagnostických testů apod.) a na základě těchto poznatků a na základě dalších dostupných informací mu doporučuje vhodné možnosti pro jeho rozhodnutí, které samozřejmě nakonec provede klient sám

Kontaktní osoby:

IPS Pardubice

Mgr. Taťána Krejčíková, tel. 950 144 323, email: tatana.krejcikova@uradprace.cz

IPS Chrudim

Ing. Marcela Vychodilová, tel. 950 119 473, email: marcela.vychodilova@uradprace.cz

IPS Svitavy

Lukáš Kudláček, tel. 950 163 447, email: lukas.kudlacek@uradprace.cz

Radka Nakládalová, tel. 950 163 451, email: radka.nakladalova@uradprace.cz

IPS Ústí nad Orlicí

Iva Tomšová, tel. 950 172 445/449, email: iva.tomsova@uradprace.cz

Informace jsou podávány v úředních hodinách. Individuální poradenské konzultace a skupinové poradenské programy je nutné vždy předem objednat.
Služby poskytované IPS jsou bezplatné.

Služby v IPS

Individuální poradenství v IPS

Skupinové poradenství v IPS

Užitečné webové adresy


Za úplnost informací na stránce odpovídá: David Antl, Úřad práce v Pardubicích, david.antl(a)pa.mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky