Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Olomoucký kraj > Veřejné zakázky
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Veřejné zakázky

 

Zadavatel uveřejňuje veškeré informace a dokumenty k veřejným zakázkám zadávaným dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele na adrese: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-142311488/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-142311488

Zadávací řízení dle předchozí legislativy jsou uveřejněna na profilu zadavatele na adrese: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_14.html

 

Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR - Olomouc - pořízení bezpečnostních přepážek (Javorník, Litovel, Zábřeh)
Poslední aktualizace: 25. 5. 2018, Velikost: 2.7 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR - Olomouc - pořízení bezpečnostních přepážek - přílohy (část 1)
Poslední aktualizace: 25. 5. 2018, Velikost: 1.8 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR - Olomouc - pořízení bezpečnostních přepážek - příloha 4
Poslední aktualizace: 25. 5. 2018, Velikost: 6.9 MB, Formát: ZIP ZIPZIP

Poslední aktualizace: 25. 5. 2018

Soubor ke stažení: Veřejná zakázka: ÚP ČR - Šumperk - přepážkové pracoviště
Poslední aktualizace: 25. 1. 2018, Velikost: 4.1 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR - Šumperk - přepážkové pracoviště (přílohy)
Poslední aktualizace: 25. 1. 2018, Velikost: 3.6 MB, Formát: ZIP ZIPZIP

Soubor ke stažení: Veřejná zakázka: ÚP ČR - Šumperk- přepážkové pracoviště a IPS
Poslední aktualizace: 1. 12. 2017, Velikost: 7.8 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Výběrové řízení - výroba a dodání vizitek pro RIP a NIP
Poslední aktualizace: 13. 6. 2016, Velikost: 55 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VŘ - výroba a dodání vizitek pro RIP a NIP (vizuální podoba)
Poslední aktualizace: 13. 6. 2016, Velikost: 65 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VŘ - výroba a dodání vizitek pro RIP a NIP (cenová kalkulace)
Poslední aktualizace: 13. 6. 2016, Velikost: 13 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: VŘ - výroba a dodání vizitek pro RIP a NIP (podrobný rozpis počtu vizitek)
Poslední aktualizace: 14. 6. 2016, Velikost: 12 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Veřejná zakázka: Olomouc - stavební úpravy objektu - projektová dokumentace
Poslední aktualizace: 12. 5. 2016, Velikost: 5.9 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: VZ: Olomouc - stavební úpravy objektu – projektová dokumentace (kompletní příloha č. 5)
Poslední aktualizace: 12. 5. 2016, Velikost: 23.6 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: VZ: Olomouc - stavební úpravy objektu – projektová dokumentace (zrušení zadáv. řízení)
Poslední aktualizace: 26. 5. 2016, Velikost: 226 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Veřejná zakázka: ÚP ČR - Olomouc - stavební úpravy objektu - TDI, IČ a KooBOZP
Poslední aktualizace: 9. 10. 2015, Velikost: 4.1 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR - Olomouc - stavební úpravy objektu - TDI, IČ a KooBOZP - Dodatečné informace
Poslední aktualizace: 15. 10. 2015, Velikost: 181 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR - Olomouc - stavební úpravy objektu - TDI, IČ a KooBOZP - Rozhodnutí zadavatele
Poslední aktualizace: 30. 11. 2015, Velikost: 345 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Veřejná zakázka: ÚP ČR - Šumperk - dodávka výtahů
Poslední aktualizace: 9. 6. 2015, Velikost: 946 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR - Šumperk - dodávka výtahů (specifikace)
Poslední aktualizace: 9. 6. 2015, Velikost: 181 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR - Šumperk - dodávka výtahů (smlouva)
Poslední aktualizace: 9. 6. 2015, Velikost: 180 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR - Šumperk - dodávka výtahů (Výsledek VZ)
Poslední aktualizace: 24. 6. 2015, Velikost: 729 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu - projektová dokumentace
Poslední aktualizace: 24. 2. 2015, Velikost: 278 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: Stavební úpravy objektu - projektová dokumentace (zadávací dokumentace)
Poslední aktualizace: 24. 2. 2015, Velikost: 3.6 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: Stavební úpravy objektu - projektová dokumentace (přílohy 1 - 3)
Poslední aktualizace: 23. 2. 2015, Velikost: 25 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: Stavební úpravy objektu - projektová dokumentace (příloha 4)
Poslední aktualizace: 23. 2. 2015, Velikost: 42 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: Stavební úpravy objektu - projektová dokumentace (příloha 5)
Poslední aktualizace: 23. 2. 2015, Velikost: 23.6 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: VZ: Stavební úpravy objektu - projektová dokumentace (Výsledek VZ)
Poslední aktualizace: 10. 4. 2015, Velikost: 244 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Veřejná zakázka: Digitalizace písemností (2)
Poslední aktualizace: 13. 11. 2014, Velikost: 4.3 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností (2) - Krycí list
Poslední aktualizace: 13. 11. 2014, Velikost: 16 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností (2) - Čestné prohlášení (kvalifikační předpoklady)
Poslední aktualizace: 13. 11. 2014, Velikost: 17 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností (2) - Čestné prohlášení (ekonom. a fin. způsobilost)
Poslední aktualizace: 13. 11. 2014, Velikost: 14 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností (2) - Rámcová smlouva
Poslední aktualizace: 13. 11. 2014, Velikost: 93 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností (2) - Dodatečná informace č. 1
Poslední aktualizace: 20. 11. 2014, Velikost: 418 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností (2) - Výsledky VZ
Poslední aktualizace: 25. 11. 2014, Velikost: 13 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Veřejná zakázka: Digitalizace písemností (ZRUŠENO)
Poslední aktualizace: 3. 11. 2014, Velikost: 4.3 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností - Krycí list
Poslední aktualizace: 3. 11. 2014, Velikost: 16 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností - Čestné prohlášení (kvalifikační předpoklady)
Poslední aktualizace: 3. 11. 2014, Velikost: 17 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností - Čestné prohlášení (ekonom. a fin. způsobilost)
Poslední aktualizace: 3. 11. 2014, Velikost: 14 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností - Rámcová smlouva
Poslední aktualizace: 3. 11. 2014, Velikost: 92 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: VZ: Digitalizace písemností - Zrušení zadání VZ
Poslední aktualizace: 13. 11. 2014, Velikost: 70 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Veřejná zakázka: ÚP ČR Prostějov - Sanace sklepa
Poslední aktualizace: 22. 10. 2014, Velikost: 846 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR Prostějov - Sanace sklepa - Rozpočet
Poslední aktualizace: 22. 10. 2014, Velikost: 1 MB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: VZ: ÚP ČR Prostějov - Sanace sklepa - Obchodní podmínky
Poslední aktualizace: 22. 10. 2014, Velikost: 27 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Výběr. říz. ESF 2007-2013 Externí audity II. – ÚP ČR - KrP v Olomouci
Poslední aktualizace: 10. 9. 2013, Velikost: 319 KB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.1 k zadávacímu řízení Externí audity II
Poslední aktualizace: 10. 9. 2013, Velikost: 309 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.2 k zadávacímu řízení Externí audity II
Poslední aktualizace: 11. 9. 2013, Velikost: 523 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.3 k zadávacímu řízení Externí audity II
Poslední aktualizace: 16. 9. 2013, Velikost: 613 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.4 k zadávacímu řízení Externí audity II
Poslední aktualizace: 18. 9. 2013, Velikost: 469 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.5 k zadávacímu řízení Externí audity II
Poslední aktualizace: 18. 9. 2013, Velikost: 414 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Výběr. říz. ESF 2007-2013 Externí audity II. – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Výsledek VŘ
Poslední aktualizace: 4. 10. 2013, Velikost: 612 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Výběr. říz. ESF 2007-2013 Využijte zkušenost v Olomouckém kraji – ÚP ČR - KrP v Olomouci
Poslední aktualizace: 13. 9. 2013, Velikost: 5.8 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.1 k zadávacímu řízení Využijte zkušenost v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 22. 8. 2013, Velikost: 323 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.2 k zadávacímu řízení Využijte zkušenost v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 6. 9. 2013, Velikost: 318 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.3 k zadávacímu řízení Využijte zkušenost v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 9. 9. 2013, Velikost: 325 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.4 k zadávacímu řízení Využijte zkušenost v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 13. 9. 2013, Velikost: 317 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.5 k zadávacímu řízení Využijte zkušenost v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 25. 9. 2013, Velikost: 345 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Vypořádání námitek k zadávacímu řízení Využijte zkušenost v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 16. 9. 2013, Velikost: 1.9 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Výběr. říz. ESF 2007-2013 Využijte zkušenost v Olomouckém kraji – Výsledek VŘ
Poslední aktualizace: 24. 1. 2014, Velikost: 199 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Výběr. řízení ESF 2007-2013 Harmonizace zaměstnání a rodiny – ÚP ČR - KrP v Olomouci
Poslední aktualizace: 16. 9. 2013, Velikost: 5.4 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení Harmonizace zaměstnání a rodiny
Poslední aktualizace: 9. 8. 2013, Velikost: 316 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečné informace č. 2 k zadávacímu řízení Harmonizace zaměstnání a rodiny
Poslední aktualizace: 26. 8. 2013, Velikost: 363 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečné informace č. 3 k zadávacímu řízení Harmonizace zaměstnání a rodiny
Poslední aktualizace: 3. 9. 2013, Velikost: 356 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečné informace č. 4 k zadávacímu řízení Harmonizace zaměstnání a rodiny
Poslední aktualizace: 3. 9. 2013, Velikost: 322 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečné informace č. 5 k zadávacímu řízení Harmonizace zaměstnání a rodiny
Poslední aktualizace: 6. 9. 2013, Velikost: 341 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečné informace č. 6 k zadávacímu řízení Harmonizace zaměstnání a rodiny
Poslední aktualizace: 16. 9. 2013, Velikost: 360 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečné informace č. 7 k zadávacímu řízení Harmonizace zaměstnání a rodiny
Poslední aktualizace: 25. 9. 2013, Velikost: 345 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Rozhodnutí o námitkách k zadávacímu řízení Harmonizace zaměstnání a rodiny
Poslední aktualizace: 16. 9. 2013, Velikost: 1.9 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Výběr. řízení ESF 2007-2013 Zpět do práce v Olomouckém kraji – ÚP ČR - KrP v Olomouci
Poslední aktualizace: 12. 9. 2013, Velikost: 5.4 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.1 k zadávacímu řízení Zpět do práce v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 22. 8. 2013, Velikost: 323 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.2 k zadávacímu řízení Zpět do práce v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 2. 9. 2013, Velikost: 319 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.3 k zadávacímu řízení Zpět do práce v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 6. 9. 2013, Velikost: 374 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.4 k zadávacímu řízení Zpět do práce v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 12. 9. 2013, Velikost: 360 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.5 k zadávacímu řízení Zpět do práce v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 20. 9. 2013, Velikost: 364 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.6 k zadávacímu řízení Zpět do práce v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 26. 9. 2013, Velikost: 321 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dodatečná informace č.7 k zadávacímu řízení Zpět do práce v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 26. 9. 2013, Velikost: 346 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Rozhodnutí o námitce k zadávacímu řízení Zpět do práce v Olomouckém kraji
Poslední aktualizace: 16. 9. 2013, Velikost: 2 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Výběr. říz. ESF 2007-2013 Zpět do práce v Olomouckém kraji – Výsledek VŘ
Poslední aktualizace: 24. 1. 2014, Velikost: 200 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Výběr. řízení ESF 2007-2013 Semináře a konference III – ÚP ČR - kraj. pob. v Olomouci
Poslední aktualizace: 30. 7. 2013, Velikost: 459 KB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Semináře a konference III – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Odpovědi 1 - 3
Poslední aktualizace: 5. 8. 2013, Velikost: 497 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Semináře a konference III – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Odpověď 4
Poslední aktualizace: 15. 8. 2013, Velikost: 439 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Semináře a konference III – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Odpověď 5
Poslední aktualizace: 16. 8. 2013, Velikost: 411 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Semináře a konference III – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Výsledek VŘ
Poslední aktualizace: 4. 9. 2013, Velikost: 127 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Výběr. řízení ESF 2007-2013 Propagační předměty – ÚP ČR - kraj. pob. v Olomouci
Poslední aktualizace: 27. 6. 2013, Velikost: 4.3 MB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Propagační předměty – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Dodatečná informace
Poslední aktualizace: 26. 6. 2013, Velikost: 273 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Propagační předměty – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Odpovědi na dotazy 1-3
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013, Velikost: 919 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Propagační předměty – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Odpověď na dotaz 4
Poslední aktualizace: 26. 6. 2013, Velikost: 409 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Propagační předměty – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Odpověď na dotaz 5
Poslední aktualizace: 27. 6. 2013, Velikost: 425 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Propagační předměty – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Odpovědi na dotazy 6-8
Poslední aktualizace: 1. 7. 2013, Velikost: 696 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Propagační předměty – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Odpovědi na dotazy 9-11
Poslední aktualizace: 2. 7. 2013, Velikost: 697 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Propagační předměty – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Odpovědi na dotazy 12-13
Poslední aktualizace: 3. 7. 2013, Velikost: 524 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: VŘ ESF 2007-2013 Propagační předměty – ÚP ČR - KrP v Olomouci - Výsledek VŘ
Poslední aktualizace: 29. 7. 2013, Velikost: 127 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou činností a právním poradenstvím III.
Poslední aktualizace: 29. 1. 2013, Velikost: 201 KB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou čin. a právním porad. III. - výsledek
Poslední aktualizace: 4. 3. 2013, Velikost: 136 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou činností a právním poradenstvím II.
Poslední aktualizace: 7. 1. 2013, Velikost: 204 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou čin. a právním porad. II. - příloha 1
Poslední aktualizace: 7. 1. 2013, Velikost: 82 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou čin. a právním porad. II. - příloha 2
Poslední aktualizace: 7. 1. 2013, Velikost: 67 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou čin. a právním porad. II. - příloha 3
Poslední aktualizace: 7. 1. 2013, Velikost: 200 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou čin. a právním porad. II. - příloha 4
Poslední aktualizace: 7. 1. 2013, Velikost: 53 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou čin. a právním porad. II. - dodatek 1
Poslední aktualizace: 11. 1. 2013, Velikost: 873 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou čin. a právním porad. II. - dodatek 2
Poslední aktualizace: 16. 1. 2013, Velikost: 53 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou čin. a právním porad. II. - zrušení
Poslední aktualizace: 25. 1. 2013, Velikost: 43 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Oznámení o zrušení výběrového řízení
Poslední aktualizace: 3. 1. 2013, Velikost: 37 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Výběr externího subjektu pověřeného zadavatelskou činností a právním poradenstvím
Poslední aktualizace: 17. 12. 2012, Velikost: 201 KB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Závazný vzor smlouvy o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér
Poslední aktualizace: 27. 8. 2012, Velikost: 81 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Přerov - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 24. 9. 2012, Velikost: 296 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 4. 7. 2012, Velikost: 899 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov - Zajištění služeb mobility, péče - dotazy
Poslední aktualizace: 12. 7. 2012, Velikost: 290 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 6. 9. 2012, Velikost: 475 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 1 - Zajištění služeb mobility, péče
Datum uveřejnění: 16. 7. 2012, Poslední aktualizace: 12. 11. 2012, Velikost: 292 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 1 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Datum uveřejnění: 16. 7. 2012, Velikost: 6.2 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 1 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 14. 9. 2012, Velikost: 503 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 2 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 24. 9. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 2 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Datum uveřejnění: 16. 7. 2012, Velikost: 4.7 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 2 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 6. 9. 2012, Velikost: 520 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Jeseník - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 12. 11. 2012, Velikost: 296 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Jeseník - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 20. 7. 2012, Velikost: 925 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Jeseník - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 10. 9. 2012, Velikost: 509 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Hanušovice - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 20. 7. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Hanušovice - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 20. 7. 2012, Velikost: 924 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Hanušovice - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 17. 10. 2012, Velikost: 503 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Litovel - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 30. 7. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Litovel - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 30. 7. 2012, Velikost: 883 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Litovel - Zajištění služeb mobility, péče - dodatečná informace
Poslední aktualizace: 13. 8. 2012, Velikost: 653 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Litovel - Zajištění služeb mobility, péče - dodatečná informace č. 2
Popis: Zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky v působnosti KrP Olomouc KoP Litovel
Poslední aktualizace: 30. 8. 2012, Velikost: 440 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Litovel - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 3. 1. 2013, Velikost: 344 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Litovel - Rozhodnutí o zrušení VZ
Poslední aktualizace: 6. 3. 2013, Velikost: 165 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Olomouc - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 30. 7. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Olomouc - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 30. 7. 2012, Velikost: 1.5 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Olomouc - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 17. 10. 2012, Velikost: 507 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 2 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 9. 8. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 2 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 9. 8. 2012, Velikost: 947 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 2 - Zajištění služeb mobility, péče - dodatečná informace
Popis: Zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky v působnosti KrP Olomouc KoP Přerov – 2
Poslední aktualizace: 30. 8. 2012, Velikost: 438 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 2 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 20. 11. 2012, Velikost: 492 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Prostějov - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 9. 8. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Prostějov - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 9. 8. 2012, Velikost: 947 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Prostějov - Zajištění služeb mobility, péče - dodatečná informace
Popis: Zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky v působnosti KrP Olomouc KoP Prostějov
Poslední aktualizace: 30. 8. 2012, Velikost: 440 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Prostějov - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Poslední aktualizace: 12. 11. 2012, Velikost: 245 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Zábřeh - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 28. 8. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Zábřeh - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 28. 8. 2012, Velikost: 997 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Zábřeh - Zajištění služeb mobility, péče - dodatečná informace
Poslední aktualizace: 10. 9. 2012, Velikost: 313 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Zábřeh - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Poslední aktualizace: 2. 1. 2013, Velikost: 172 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 3 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 28. 8. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 3 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 28. 8. 2012, Velikost: 927 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 3 - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Poslední aktualizace: 2. 1. 2013, Velikost: 175 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 4 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 11. 9. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 4 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 11. 9. 2012, Velikost: 1.7 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 4 - Zajištění služeb mobility, péče - dodatečná informace
Poslední aktualizace: 24. 9. 2012, Velikost: 201 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 4 - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Poslední aktualizace: 2. 1. 2013, Velikost: 174 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 5 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 11. 9. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 5 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 11. 9. 2012, Velikost: 1.2 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 5 - Zajištění služeb mobility, péče - dodatečná informace
Poslední aktualizace: 24. 9. 2012, Velikost: 200 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 5 - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Poslední aktualizace: 2. 1. 2013, Velikost: 174 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 3 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 1. 10. 2012, Velikost: 112 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 3 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 1. 10. 2012, Velikost: 1.6 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 3 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 15. 1. 2013, Velikost: 343 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 4 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 1. 10. 2012, Velikost: 112 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 4 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 1. 10. 2012, Velikost: 1.7 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 4 - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Poslední aktualizace: 2. 1. 2013, Velikost: 170 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 5 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 1. 10. 2012, Velikost: 112 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 5 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 1. 10. 2012, Velikost: 1.5 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 5 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 15. 1. 2013, Velikost: 339 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 6 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 22. 10. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 6 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 22. 10. 2012, Velikost: 1.7 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Šumperk 6 - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Poslední aktualizace: 2. 1. 2013, Velikost: 166 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Zábřeh 2 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 22. 10. 2012, Velikost: 112 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Zábřeh 2 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 22. 10. 2012, Velikost: 1.6 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Zábřeh 2 - Zajištění služeb mobility, péče - dodatečná informace
Poslední aktualizace: 12. 11. 2012, Velikost: 35 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Zábřeh 2 - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Poslední aktualizace: 20. 11. 2012, Velikost: 236 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 6 - Zajištění služeb mobility, péče
Poslední aktualizace: 20. 11. 2012, Velikost: 113 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 6 - Zajištění služeb mobility, péče - dokumentace
Poslední aktualizace: 20. 11. 2012, Velikost: 1.7 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Přerov 6 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Poslední aktualizace: 13. 2. 2013, Velikost: 337 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky