Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Olomoucký kraj > Poradenství
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Poradenství


Informace pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a další klienty Úřadu práce ČR

INFORMAČNÍ LETÁKY

Dokument Adobe Acrobat Životopis a motivační dopis
Dokument Adobe Acrobat Hledám zaměstnání
Dokument Adobe Acrobat Užitečné odkazy pro uchazeče o zaměstnání
Dokument Adobe Acrobat Job club
Dokument Adobe Acrobat Rekvalifikace
Dokument Adobe Acrobat Volba a změna povolání
Dokument Adobe Acrobat Zvažuji podnikání

PORADENSTVÍ

Uchazečům o zaměstnání a dalším klientům jsou poskytovány Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Olomouci a jejími pracovišti v jednotlivých okresech bezplatné poradenské služby. Některé služby jsou nabízeny v kombinaci s rekvalifikačními kurzy nebo jinými programy, například jako součást grantových projektů, a mohou být zabezpečovány ve spolupráci s jinými organizacemi. Přehled základních poradenských služeb najdete níže v záložce LETÁKY – Poradenské služby ÚP. Zde mohou klienti získat informace i bez nutnosti kontaktování odborných poradců. Pokud by však klient konzultaci potřeboval, najde kontakty na ně v letácích věnovaných popisu poradenských služeb nabízených v jednotlivých okresech Olomouckého kraje.
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Jeseník
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Olomouc
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Prostějov
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Přerov
Dokument Adobe Acrobat Poradenské služby – kontaktní pracoviště Šumperk

REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY A SOUTĚŽNÍ PROJEKTY

Projekty představují další možnost pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, jak vyřešit vlastní nezaměstnanost.

Regionální individuální projekty připravuje krajská pobočka úřadu práce. Zaměřuje se přitom na ty cílové skupiny, které podle jejích zkušeností potřebují na cestě k zaměstnání největší podporu.

Realizátorem soutěžních projektů není Úřad práce ČR, ale jiný subjekt (nejčastěji komerční vzdělávací nebo poradenské zařízení nebo nezisková organizace). Úřad práce ČR se na realizaci projektu podílí pouze tím, že účast v něm nabízí uchazečům a zájemcům o zaměstnání (pokud se domnívá, že jeho aktivity by jim mohly pomoci získat pracovní uplatnění).

Projekt je vždy určený pro konkrétní cílovou skupinu (ženy s malými dětmi, nezaměstnaní se základním vzděláním, nezaměstnaní starší 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní apod.). Obsahuje soubor aktivit, které mají účastníky připravit na pracovní uplatnění a pomoci jim získat pracovní místo (např. poradenství, rekvalifikace, finanční příspěvek zaměstnavateli, který přijme účastníka projektu do pracovního poměru).

Projekty jsou nejvhodnější pro ty, kdo nevědí, jak si najít práci, nebo se jim přes veškerou snahu nedaří pracovní místo získat. Realizátoři projektu přebírají část zátěže spojené s hledáním nového pracovního uplatnění za účastníka projektu (např. oslovují zaměstnavatele a nabízejí jim možnost zaměstnat účastníky projektu a získat přitom finanční prostředky na úhradu části jejich mezd). Jsou účastníkům projektu k dispozici radou a pomocí při hledání práce i v nejrůznějších životních situacích.

Aktuální nabídku soutěžních projektů v Olomouckém kraji najdete ZDE.
Dokument Adobe Acrobat Informace o soutěžních (a jiných „cizích“) projektech pro jejich budoucí účastníky

 

 

Poslední aktualizace: 15. 6. 2018, Autor: Oddělení zprostředkování a poradenství
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky