Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Olomoucký kraj > Informační a poradenské středisko (IPS)
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

ZÁKLADNÍ SLUŽBY IPS:

 • besedy pro žáky základních škol - na téma volba povolání
 • besedy pro studenty středních, vyšších odborných nebo vysokých škol - na téma orientace na trhu práce, informace o ÚP, pokračování ve studiu
 • kariérové poradenství – individuální či skupinové, zaměřené na plánování profesní kariéry, výběr dalšího vzdělání, orientace na trhu práce, pomoc s tvorbou životopisu, motivačního dopisu a přípravou na přijímací pohovor
 • testování – možnost volby vhodného vzdělání a povolání prostřednictvím testů (Test zájmové struktury, Dotazník volby povolání, individuální schůzka s poradcem IPS - testování je ihned vyhodnoceno, je nutné se objednat předem)
 • veškeré služby IPS jsou zdarma
 • Více informací o činnosti IPS můžete získat ZDE.

KDO K NÁM MŮŽE PŘIJÍT?

 • žáci základních škol a jejich rodiče
 • studenti středních, vyšších odborných či vysokých škol
 • uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání evidovaní na úřadu práce
 • široká veřejnost
 • jiné fyzické či právnické osoby (školy, zaměstnavatelé, neziskové organizace a další)

NA KOHO SE OBRÁTIT:

Pracoviště Činnost Jméno pracovníka Telefon E-mail
Jeseník Poradce IPS Ing. Ivana Pavlovová 950 121 495 ivana.pavlovova(a)uradprace.cz
Poradce IPS Bc. Alena Jedličková 950 121 487 alena.jedlickova1(a)uradprace.cz
Olomouc Metodik IPS Ing. Martina Simmerová 950 141 689 martina.simmerova(a)uradprace.cz
Poradce IPS Lenka Poskočilová, M.A. 950 141 441 lenka.poskocilova(a)uradprace.cz
Prostějov Poradce IPS Ing. Eva Ševčíková 950 154 318 eva.sevcikova1(a)uradprace.cz
Poradce IPS Mgr. Veronika Berková 950 154 432 veronika.berkova(a)uradprace.cz
Přerov Poradce IPS Mgr. Renata Králíková 950 155 266 renata.kralikova(a)uradprace.cz
Poradce IPS Ing. Denisa Pospíšilová 950 155 570 denisa.pospisilova(a)uradprace.cz
Šumperk Poradce IPS PhDr. Vladimíra Kašparová 950 164 322 vladimira.kasparova(a)uradprace.cz
Poradce IPS Klára Nasadilová, DiS. 950 164 323 klara.nasadilova(a)uradprace.cz

Ke všem formám poradenství se prosím objednejte u poradce příslušné IPS.

AKTUÁLNĚ

SCHOLARIS 2019

 • prezentační výstava oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol
 • výstava se koná v Jeseníku, Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku

Šumperk 5. 11. 2019, 8:00 – 17:00 hod. Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8
Jeseník 7. 11. 2019, 8:00 – 17:00 hod. SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U Jatek 8
Prostějov 13. 11. 2019, 8:00 – 17:00 hod. Společenský dům, Komenského 6, Prostějov
Přerov 20. 11. 2019, 8:00 – 17:00 hod. Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3
Olomouc 27 - 28. 11. 2019, 8:00 – 17:00 hod. SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ 2019 V OLOMOUCKÉM KRAJI

 • na jednom místě se jako vystavovatelé představí firmy, kterým dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla v určitých profesích a střední, vyšší odborné a vysoké školy, na kterých je možné nedostatkové vzdělání získat
 • letos v uvedených termínech:

Jeseník 12. 9. 2019, 9:00 – 16:00 hod. SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240, Jeseník
Přerov 24. 9. 2019, 9:00 – 16:00 hod. Hotel JANA, Koliby 2, Přerov
Šumperk 1. 10. 2019, 9:00 – 17:00 hod. Dům kultury, Fialova 3, Šumperk
Prostějov 15. 10. 2019, 9:00 – 17:00 hod. Národní sportovní centrum, Za velodromem 7, Prostějov
Olomouc 22. 10. 2019, 9:00 – 17:00 hod. Výstaviště Flora Olomouc - pavilon A, Wolkerova 17, Olomouc

PROJEKT PODPORA INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH STŘEDISEK

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání se podílí na realizaci národního individuálního projektu Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS), reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218. Doba realizace projektu je 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021. Cílem projektu je zvýšení komplexnosti a kvality služeb poskytovaných Informačními a poradenskými středisky, což ve výsledku povede k aktivnímu působení Informačního a poradenského střediska jako nástroje prevence nezaměstnanosti ve spádové oblasti.

V rámci projektu budou realizovány:

 • skupinová poradenství k volbě povolání pro žáky základních a středních škol
 • individuální poradenství k volbě povolání pro žáky a rodiče
 • individuální poradenství pro žáky (rodiče) při problémech při studiu (odchod ze školy, přechod na jinou školu)
 • individuální poradenství k doplnění kvalifikace
 • individuální poradenství pro uchazeče i zájemce o zaměstnání a veřejnost ke změně povolání a rekvalifikaci
 • skupinové aktivity zaměřené na poradenskou podporu při hledání zaměstnání (techniky hledání zaměstnání, tvorba životopisu, motivačního dopisu, příprava na přijímací pohovor)

Infomační a poradenské středisko se zaměří na užší spolupráci se školami, územně samosprávnými celky, zaměstnavateli a dalšími regionálními aktéry na trhu práce v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání.



SOUBORY KE STAŽENÍ A DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:

PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vzkazník 2019 „Lonští deváťáci letošním deváťákům“ Dokument Acrobat Reader

Atlas školství 2019/2020 – přehled středních a vyšších odborných škol v Olomouckém kraji Dokument Acrobat Reader

Důležitá data pro žáky, kteří se hlásí na střední školu – přihlášky, přijímací zkoušky, informace Dokument MS Word

Kartička s webovými odkazy aneb co vše musím vědět, když si vybírám střední školu Dokument MS Word

Seznam škol středního vzdělávání se sportovním zaměřením 2020/2021 Dokument Acrobat Reader

Status studenta – informace Dokument Acrobat Reader

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání Dokument MS Word

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL

Atlas školství 2019/2020 – přehled vyšších odborných, jazykových a vysokých škol v Olomouckém kraji a v ČR – odkaz

Povinné minimum pro budoucího vysokoškoláka – odkaz

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Seznam agentur práce Dokument Acrobat Reader

Poradenské služby ÚP ČR v Olomouckém kraji – leták Dokument Acrobat Reader

Přehled pracovních portálů – leták Dokument MS Word

Jak na životopis Dokument MS Word

Poslední aktualizace: 11. 9. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky