Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Olomoucký kraj > Informační a poradenské středisko (IPS)
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání


Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat či zvýšit svou kvalifikaci nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS při poskytování svých služeb úzce spolupracuje se základními a středními školami a s ostatními sociálními partnery.

Poradenství pro volbu povolání se zaměřuje zejména na poskytování informací o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého povolání, možnostech studia, přípravy na povolání a možnostech pracovního uplatnění.

IPS poskytuje individuální i skupinové poradenství:

 • uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání evidovaným na úřadu práce
 • žákům a rodičům základních škol
 • studentům středních škol
 • studentům vyšších odborných škol a vysokých škol
 • dalším zájemcům o vzdělávání
 • jiným fyzickým nebo právnickým osobám (školy, zaměstnavatelé ad.)

Více informací o činnosti IPS můžete získat zde.

Další služby

Kariérové poradenství: individuální schůzka zaměřená na plánování profesní kariéry, výběr vhodné formy a metody dalšího vzdělání, určení strategie v oblasti hledání vhodného pracovního místa, orientace na trhu práce, pomoc s tvorbou strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a přípravou na přijímací pohovor.

Testování: možnost volby vhodného vzdělání a povolání prostřednictvím testů zájmové struktury (PC) a dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry (tužka a papír). Testování probíhá ve spolupráci s pracovníkem IPS, je okamžitě vyhodnoceno, poskytováno zdarma. K možnosti testování je potřeba se předem objednat.

Oborové dny: nezávazná informativní setkání žáků základních škol, jejich zákonných zástupců, zástupců středních škol a zaměstnavatelů připravujících odborníky pro určitou profesní oblast (strojírenství, stavebnictví, zdravotnictví, služby apod.). V tyto dny jsou na IPS představována preferovaná odvětví, pracovní podmínky, pracovní pozice, prostředí ad. Pracovník IPS doplňuje informacemi o poptávce po pracovní síle v jednotlivých profesích.

Exkurze: Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště v olomouckém kraji ve spolupráci s Hospodářskou komorou nabízejí zajištění exkurzí základních škol do vybraných firem. Pro bližší informace kontaktujte odpovědného pracovníka jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP.

Akce k volbě povolání v Olomouckém kraji

SCHOLARIS 2018 – prezentační výstava oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol, letos v uvedených termínech:

Jeseník SŠ gastronomie a farmářství, U Jatek 8 1. 11. 2018
Olomouc SŠ polytechnická, Rooseveltova 79 21. – 22. 11. 2018
Prostějov Společenský dům, Komenského 6 8. 11. 2018
Přerov Gymnázium J. Blahoslava a SPgŠ, Denisova 3 14. 11. 2018
Šumperk Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8 6. 11. 2018

Novinky

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání se podílí na realizaci národního individuálního projektu Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS), reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218. Doba realizace projektu je 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021. Cílem projektu je zvýšení komplexnosti a kvality služeb poskytovaných Informačními a poradenskými středisky, což ve výsledku povede k aktivnímu působení Informačního a poradenského střediska jako nástroje prevence nezaměstnanosti ve spádové oblasti.

V rámci projektu budou realizovány:

 • skupinová poradenství k volbě povolání pro žáky základních a středních škol
 • individuální poradenství k volbě povolání pro žáky a rodiče
 • individuální poradenství pro žáky (rodiče) při problémech při studiu (odchod ze školy, přechod na jinou školu)
 • individuální poradenství k doplnění kvalifikace
 • individuální poradenství pro uchazeče i zájemce o zaměstnání a veřejnost ke změně povolání a rekvalifikaci
 • skupinové aktivity zaměřené na poradenskou podporu při hledání zaměstnání (techniky hledání zaměstnání, tvorba životopisu, motivačního dopisu, příprava na přijímací pohovor)

Infomační a poradenské středisko se zaměří na užší spolupráci se školami, územně samosprávnými celky, zaměstnavateli a dalšími regionálními aktéry na trhu práce v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání.

Kontakty na IPS

Pracoviště Činnost Jméno pracovníka Telefon E-mail
Jeseník Poradce IPS Mgr. Mia Suchá 950 121 451 mia.sucha(a)uradprace.cz
Poradce IPS Ing. Ivana Pavlovová 950 121 495 ivana.pavlovova(a)uradprace.cz
Poradce IPS Bc. Alena Jedličková 950 121 487 alena.jedlickova1(a)uradprace.cz
Olomouc Metodik IPS Ing. Martina Simmerová 950 141 689 martina.simmerova(a)uradprace.cz
Poradce IPS Mgr. Olga Zavřelová 950 141 454 olga.zavrelova(a)uradprace.cz
Poradce IPS Lenka Poskočilová, M.A. 950 141 441 lenka.poskocilova(a)uradprace.cz
Prostějov Poradce IPS Ing. Eva Ševčíková 950 154 318 eva.sevcikova1(a)uradprace.cz
Poradce IPS Mgr. Veronika Berková 950 154 432 veronika.berkova(a)uradprace.cz
Přerov Poradce IPS Mgr. Renata Králíková 950 155 266 renata.kralikova(a)uradprace.cz
Poradce IPS Ing. Denisa Pospíšilová 950 155 570 denisa.pospisilova(a)uradprace.cz
Šumperk Poradce IPS PhDr. Vladimíra Kašparová 950 164 322 vladimira.kasparova(a)uradprace.cz
Poradce IPS Klára Nasadilová, DiS. 950 164 323 klara.nasadilova(a)uradprace.cz

Ke všem formám poradenství doporučujeme se předem objednat.

Ke stažení

Seznamy středních škol (SŠ), vyšších odborných škol (VOŠ), vysokých škol (VŠ) a jazykových škol (JŠ) v Olomouckém kraji:

Atlas školství (přehled středních a vyšších odborných škol v Olomouckém kraji 2019/2020): Dokument Acrobat Reader

Seznam škol v ČR se sportovním zaměřením: Dokument Acrobat Reader

Seznam zkratek použitých v přehledu oborů vzdělání: Dokument MS Excel

Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve středních školách zde.
Pozn.: přihlášku ke vzdělávání je potřeba podat jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout oboustranně nebo po vytištění 2 listů kopírováním zpracovat na 1 list. Přihlášky je možno tisknout černobíle.

Informace o přijímacím řízení na střední školy zde.

Atlas školství (přehled vyšších odborných, jazykových a vysokých škol v Olomouckém kraji a v ČR) zde.

Informace pro absolventy - evidence na ÚP po skončení studia - status studenta

Další užitečné odkazy na webových stránkách

Informace o školách a oborech
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly - vyhledávání škol a oborů v ČR
http://www.atlasskolstvi.cz/ – vyhledávání škol a oborů v ČR
http://www.infoabsolvent.cz/ - vyhledávání škol a oborů v ČR, učební plány, příprava a uplatnění absolventů
http://rejskol.msmt.cz/ - rejstřík škol MŠMT
http://www.kampomaturite.cz/, http://www.vysokeskoly.cz/, http://www.najdivs.cz/ – weby o nabídkách vysokých škol
http://www.scio.cz/nsz/ – národní srovnávací zkoušky; seznam fakult, které preferují nebo dokonce požadují k přijetí na VŠ
http://www.nuov.cz/ – informace o vzdělávání v ČR i EU

Informace o přijímacím řízení
http://www.msmt.cz/
http://www.olkraj.cz/
http://www.cermat.cz/

Informace o povoláních
http://www.infoabsolvent.cz/ – informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce
http://www.budoucnostprofesi.cz/ – současná situace a budoucnost profesí na trhu práce v ČR

Testy k volbě povolání
http://www.scio.cz/ – srovnávací testy používané k přijetí na SŠ i VŠ
http://www.mamenato.cz/ – testy klíčových kompetencí
http://www.emiero.cz/ – test osobnosti

Další stránky k volbě povolání a profesní orientaci
http://www.neflakamse.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.kampomaturite.cz/

Poslední aktualizace: 9. 4. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky