Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Moravskoslezský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Záruky pro mladé > Informace pro zaměstnavatele
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Logo ESF

Název projektu:

Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 31. 12. 2021

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000004

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.


Zpět na úvodní stranu

                                                               Informace pro zaměstnavatele

Leták pro zaměstnavatele

Dotazník pro zaměstnavatele

Jak je možné se zapojit do projektu?

- Nabídka volného pracovního místa

Zaměstnavatel vyplní dotazník, který je uvedený na webových stránkách projektu a formulář zašle elektronicky kontaktní osobě, která je uvedena v dotazníku. Doporučujeme vyplnit informace tak, aby bylo možné nabízené pracovní místo dle požadavků zaměstnavatele nabízet účastníkům projektu např. detailní popis pracovní náplně, pracovní podmínky - doba určitá/neurčitá, předpokládaná hrubá mzda aj.

Jakým způsobem může být nabízené pracovní místo obsazeno?

- Výběr účastníka odborné praxe/práce na zkoušku

Zaměstnavatel bude kontaktován odbornými pracovníky projektu, v případě že v projektu budou vhodní účastníci na obsazení nabízeného pracovního místa (dle požadavků zaměstnavatele). Poté bude realizováno výběrové řízení. V případě, že účastník projektu bude úspěšný a bude zaměstnavatelem vybrán na odbornou praxi/práci na zkoušku, potom si na tohoto účastníka projektu může zaměstnavatel podat Žádost o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené, Žádost o poskytnutí příspěvku na mentora nebo Žádost o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené - Práce na zkoušku (včetně všech potřebných příloh – doložení bezdlužností, charakteristika pracovního místa, pracovní smlouva mentora, výplatní lístky mentora pro určení max. výše příspěvku).


POZOR: Žádost lze podat pouze s vybraným ÚČASTNÍKEM PROJEKTU.

Na aktivitu Odborná praxe popř. Práce na zkoušku může být zařazen účastník projektu který je v evidenci ÚP ČR déle než 3 měsíce.


Základní informace o poskytovaných příspěvcích:

Veškerá administrace poskytovaných příspěvků (podání žádostí, dokládání vyúčtování aj.) bude probíhat pouze na kontaktním pracovišti projektu v Ostravě.

Odborná praxe (dohoda o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené – SÚPM)
Délka poskytování příspěvků:dohoda sjednána na min. 6 měsíců a max. na 12 měsíců (nejdéle do 31. 10. 2020)
Pracovní smlouva zaměstnance: na dobu určitou i neurčitou
Výše příspěvků:max. 15 000 Kč (délka evidence 3 – 24 měsíců)

max. 16 000 Kč (délka evidence nad 24 měsíců)
Příspěvek na SÚPM vyhrazené bude nastaven jako procentní sazba ze skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojistění, maximálně však do 100 % těchto nákladů a stanovené maximální výše příspěvku, a to na základě kombinace doby vedení umísťovaného uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání a jeho znevýhodnění. 
 
K proplacení příspěvků zaměstnavatel dále dokládá:Pracovní smlouvu zaměstnance
Vyúčtování mzdových nákladů (měsíční dokládání)
Plán realizace odborné praxe vč. harmonogramu
Průběžné a závěrečné hodnocení praxe
Osvědčení o absolvování odborné praxe
Mentor (dohoda o poskytnutí příspěvku na mentora)
Délka poskytování příspěvků:dohoda sjednána na 4 měsíce, max. rozsah mentorování 5 hod./týden
Výše příspěvků:max. 198 Kč/hod.
K proplacení příspěvků zaměstnavatel dále dokládá:Pracovní smlouvu mentora (výplatní lístky pro výpočet max. výše příspěvku)
Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora (měsíční dokládání)
Plán realizace odborné praxe vč. harmonogramu
Průběžné a závěrečné hodnocení praxe mentorem
Práce na zkoušku (dohoda o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené – Práce na zkoušku)
Délka poskytování příspěvků:dohoda sjednána na max. 3 měsíce
Pracovní úvazek:max. 0,5
Výše příspěvků:max. 10 000 Kč (pro účastníky se vzděláním SŠ a nižším)
max. 12 000 Kč (pro účastníky se vzděláním vyšším a VŠ)
Příspěvek na SÚPM vyhrazené bude nastaven jako procentní sazba ze skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojistění, maximálně však do 100 % těchto nákladů a stanovené maximální výše příspěvku, a to na základě kombinace doby vedení umísťovaného uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání a jeho znevýhodnění. 
  
K proplacení příspěvků zaměstnavatel dále dokládá:Pracovní smlouvu zaměstnance
Vyúčtování mzdových nákladů (dokládání po skončení aktivity – po 3 měsících)

Kontakty pro zaměstnavatele

 

Kontaktní osoba pro zaslání nabídky volného pracovního místa prostřednictvím formuláře „Dotazník pro zaměstnavatele“

Tereza Pruchnická

administrátor projektu

tereza.pruchnicka@uradprace.cz 

 

 

Administrátoři projektu pro oblast:

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Bruntálsko a Opavsko

Zuzana Pustková, DiS.

950 143 364

zuzana.pustkova@uradprace.cz

Novojičínsko

Tereza Pruchnická

950 143 185

tereza.pruchnicka@uradprace.cz

Karvinsko a Frýdecko-Místecko

Gabriela Škrobánková

950 143 346

gabriela.skrobankova@uradprace.cz  

Ostravsko

Pavlína Pospěchová

950 143 328

pavlina.pospechova@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 12. 2. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky