Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Moravskoslezský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Jdi dál! 50+ v MSK
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

ESF

Název projektu:

Jdi dál! 50+ v MSK

Doba realizace:

1. 3. 2016 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000029

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Aktuality

Informace pro uchazeče a zájemce o zaměstnání


Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na podporu uchazečů a zájemců o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce, kteří spadají do kategorie obtížně umístitelných z důvodu vyššího věku (50+). Tyto osoby budou mít možnost v rámci projektu absolvovat ucelený komplex poradenských a vzdělávacích aktivit (Pracovní diagnostiku, Poradenské programy, Rekvalifikace, Individuální poradenství a zprostředkování pracovního uplatnění), které podpoří zaměstnatelnost těchto osob a jejich začlenění zpět na trh práce.

Cíle projektu

 • Podpořit minimálně 850 klientů z řad cílové skupiny z celého Moravskoslezského kraje.
 • Odstranit kvalifikační bariéry, které účastníky projektu limitují v nástupu do zaměstnání, prostřednictvím rekvalifikací. Cílem je, aby min. 160 účastníků projektu získalo novou kvalifikaci.
 • Finančně podpořit vznik minimálně 235 pracovních míst a 20 míst pro veřejně prospěšné práce pro účastníky projektu.


Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou osoby starší 50 let věku, které jsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Moravskoslezském kraji.


Jaké jsou formy podpory?

Účastníci projektu mohou využít tyto aktivity projektu:

 • Předběžný výběr
 • Výběr účastníků do projektu
 • Pracovní diagnostika
 • Poradenské programy
 • Rekvalifikace
 • Zprostředkování pracovního uplatnění
 • Doprovodná opatření

Přímá podpora - refundace nákladů účasti v projektu klientům

Účastníkům projektu je také poskytována přímá podpora v souvislosti s odstraňováním bariér účasti na aktivitách projektu. Propláceny jsou tyto výdaje:

 • mzdové příspěvky zaměstnavatelům,
 • cestovné na poradenství a kurzy,
 • občerstvení na poradenských programech,
 • očkování (hepatitida B),
 • zdravotní způsobilost,
 • zdravotní průkaz,
 • výpis ze zdravotní dokumentace,
 • výpis z rejstříku trestů.


Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt pro tuto cílovou skupinu nebyl Úřadem práce České republiky - Krajskou pobočkou v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje realizován.


Kam se obrátit pro informace?

Další informace o projektu naleznete na www.esfcr.cz nebo se můžete obrátit na pracovníky projektu:

Ing. Renáta Gelačáková, T: 950 143 273, E: renata.gelacakova@uradprace.cz (projektový manažer)
Bc. Ondřej Klima, T: 950 143 582, E: ondrej.klima@uradprace.cz (finanční manažer)


Datum uveřejnění: 1. 2. 2016, Poslední aktualizace: 13. 12. 2018, Autor: KRP
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky