Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Moravskoslezský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

logo ESF

Regionální individuální projekty


Jdi dál ! 50+ v MSK

Podpora uchazečů a zájemců o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce, kteří spadají do kategorie obtížně umístitelných z důvodu vyššího věku (50+). Tyto osoby budou mít možnost v rámci projektu absolvovat ucelený komplex vzdělávacích a poradenských aktivit, které podpoří jejich zaměstnatelnost a zvýší jejich šance na nalezení zaměstnání. Jedná se o cílovou skupinu, která patří k nejhůře umístitelným na trhu práce, a která se potýká se specifickými handicapy, které jim návrat na trh práce velmi ztěžují (mj. např. nízká motivace a obavy z neznámého, nezájem zaměstnavatelů, zdravotní omezení, neznalost technologických novinek).

Rodina i práce

Projekt je zaměřen na podporu a pomoc s nalezením vhodného pracovního uplatnění při návratu na trh práce zájemcům či uchazečům o zaměstnání, jež pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby blízké/závislé. Projekt má komplexní charakter a bude podporovat účastníky v jejich snaze posilovat své dovednosti potřebné pro současný trh práce tak, aby se zvýšila jejich zaměstnatelnost. Zároveň budou motivováni vhodní zaměstnavatelé znevýhodněné osoby cílové skupiny projektu na trhu práce zaměstnávat. 

Příležitost dělá zaměstnance

Komplexní podpora uchazečů nebo zájemců o zaměstnání ze soc. vyloučených lokalit MSK nebo osob bezprostředně ohrožených soc. vyloučením. Úspěšnému začlenění těchto osob na TP předchází odstranění početných bariér, jak pracovních, tak i osobních a rodinných. Projekt je založen na úzké spolupráci s NNO, Agenturou pro sociální začleňování a veřejnou správou. Základem je dlouhodobá práce s klientem, získání si jeho důvěry a pozvolná příprava klientů na vstup na TP formou prostupného zaměstnávání. 

Záruky pro mladé

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 29 let věku, a to zejména prostřednictvím cílených nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, především Odborné praxe a krátkodobých pracovních příležitostí ("Práce na zkoušku"), jejich absolvováním získají tyto osoby pracovní zkušenosti a rozvinou teoretické dovednosti získané studiem. Projekt dále nabízí možnost získat odborné dovednosti a znalosti prostřednictvím rekvalifikací a poradenských činností.

Outplacement v MSK

Cílem projektu je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a které jsou nuceny své zaměstnance propouštět. Zapojit do projektu se mohou i ti, kterým končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou nebo zaměstnanci ukončující pracovní poměr dohodou. Projekt se zaměřuje na pomoc zaměstnancům ještě před jejich faktickým propuštěním, tedy v době, kdy ještě nejsou nezaměstnaní a neocitli se v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, ale jsou již ve výpovědní době či jsou výpovědí ohroženi. Projekt usiluje o zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového pracovního uplatnění. 


Poslední aktualizace: 5. 2. 2018, Autor: KRP
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky