Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Moravskoslezský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Logo ESF


Evropský sociální fond (ESF)

Evropský sociální fond je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst, pomáhá lidem získat lepší zaměstnání a zajišťuje spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu Evropy - do jejich pracovníků, mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo. Oblasti působnosti: 

 • Podpora zaměstnanosti a mobility
 • Investice do vzdělání
 • Příležitosti pro všechny
 • Kvalitní veřejné služby


Cíle Evropského sociálního fondu

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce (TP)
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na TP 
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na TP
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly 
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání 
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na TP
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s TP
   

Základní programy Evropského sociálního fondu


Programové období 2014-2020

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2014-2020 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

OP Zaměstnanost řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
OP Praha – pól růstu ČR řízený Magistrátem hlavního města Praha

Kompletní informace o prioritních osách a jejich zaměření naleznete v základním dokumentu OP LLZ.

Další informace o ESF najdete zde.

 


Aktuality

Projekty v realizaci
Národní individuální projekty, Regionální individuální projekty, Soutěžní projekty

Ukončené projekty
Národní individuální projektyRegionální individuální projektyGrantové projekty OPLZZ, Soutěžní projekty OPZ  

Příručky a odkazy

Kontakty

 

Poslední aktualizace: 6. 8. 2019, Autor: KRP
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky