Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Moravskoslezský kraj > Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

 

Písemná žádost může být podána na kterémkoliv pracovišti krajské pobočky v Ostravě, popřípadě na podatelně pracoviště. Je-li žádost učiněna elektronicky, pak dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Adresa elektronické podatelny Krajské pobočky a KoP Ostrava: podatelna.ot@uradprace.cz

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Formulář žádosti není předepsán.

Fyzická osoba uvede v žádosti:

jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede:

název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

 

Žádost vyřizuje odbor kontrolně právní krajské pobočky ve spolupráci s věcnými útvary krajské pobočky  jednotlivých kontaktních pracovišť. Oddělení kontrolně právní nevyřizuje žádosti mimo rámec zákona č. 106/1999 Sb., nevyřizuje dotazy a informace pro média (tiskový mluvčí ÚPČR) a povinnost poskytovat informace se mimo jiné netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Úřad práce neposkytne nebo může omezit poskytnutí informace v případech stanovených zákonem.
 
Agendu zákona č. 106/1999 Sb. vyřizují za odbor kontrolně právní KrP v Ostravě:
 
Pro okresy:
Ostrava-město:        Ing. Šárka Petrová, ředitelka odboru kontrolně právního a Mgr. Ivona Feltmann,  

                                 vedoucí právního oddělení
Opava:                     Mgr. Pavla Petkovová, Mgr. Tomáš Beyer
Karviná:                    Mgr. Hana Pěgřimková

Frýdek-Místek:         Mgr. Libor Kotek
Bruntál:                     Mgr. Petra Kohutová
Nový Jičín:               JUDr. Soňa Rolincová

 

Kontakty naleznete zde: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/orgstr

 

-          Povinně zveřejňované informace
-         
Sazebník úhrad
-         
Poskytnuté informace

 

Pro další informace: http://portal.mpsv.cz/upcr/oup/povzveinf/jakzisinf

 

Poslední aktualizace: 20. 5. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky