Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Liberecký kraj > Kontaktní pracoviště > Semily > Vzdělávejte se pro růst
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Vzdělávejte se pro růst!


Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ je určen pro podniky, které překonaly hospodářskou krizi a realizují svoji činnost v jednom z následujících odvětví:

 • strojírenství
 • stavebnictví
 • nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky)
 • terénní sociální služby
 • odpadové hospodářství

Požádat o příspěvek mohou podniky splňující výše uvedený bod a nabírající nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo u kterých je potřeba zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.

 

Podání žádosti

Zaměstnavatel vyplněnou žádost, kterou si lze stáhnout z odkazu níže, včetně povinných příloh doručí na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR (příslušné podle místa výkonu práce, nikoli podle sídla podniku). Sem se také může obracet v případě potřeby získání podrobných informací, případně konzultací.

Podrobné podmínky vstupu do projektu, náležitosti, které musí obsahovat žádost, nutné kroky, které předcházejí podání žádosti i které po něm následují, a konečně kompletní pravidla poskytování příspěvku naleznete zde: Manuál pro zájemce o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro růst!“

Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické.

 

Doplňující pravidla pro žadatele v Libereckém kraji

 • maximální počet realizovaných školení na firmu je omezen na 3 – v odůvodněných případech může Úřad práce posoudit možnost realizovat více vzdělávacích aktivit
 • minimální počet účastníků vzdělávací aktivity je omezen na 3 – v odůvodněných případech může Úřad práce posoudit možnost individuálního školení
 • předpokládané náklady na vzdělávací aktivitu/aktivity nesmí přesáhnout předpokládané mzdové náklady zaměstnanců za dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě/vzdělávacích aktivitách
 • náplň vzdělávací aktivity musí korespondovat s náplní práce účastnících se zaměstnanců
  • žadatel při podání žádosti doloží ke jmennému seznamu účastnících se zaměstnanců informace o jejich pracovním zařazení
 • žadatel při podání žádosti rovněž předloží stručný podnikatelský záměr podniku
 • žadatel předloží spolu s doklady o výběrovém řízení vzdělávací agentury na příslušném formuláři kalkulaci nákladů vzdělávací aktivity na 1 účastníka
 • rovněž žadatel doloží doklad o akreditaci vzdělávací agentury v souvislosti se vzdělávací aktivitou, certifikát lektora jazykové výuky nebo způsobilost vzdělávacího zařízení provést vzdělávací aktivitu bez akreditace (např. výpis z Obchodního rejstříku)

 

Formuláře ke stažení

  Další informace

  Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ bude realizován v období 31. 5. 2011 – 31. 7. 2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 5. 2013.

  Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 000 000 Kč.

  Seznam akreditovaných kurzů.

  Informace o projektu „Vzdělávejte se pro růst!“, včetně vzorů potřebných formulářů, můžete nalézt také na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~

   

  Kontakty


  Michal Filípek                                                                                      Hana Menšíková
  Tel.: 950 160 405                                                                                 Tel.: 950 160 406
  e-mail: michal.filipek@sm.mpsv.cz                                                        e-mail: hana.mensikova@sm.mpsv.cz

  Poslední aktualizace: 4. 10. 2013
  Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
  Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky