Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Liberecký kraj > Kontaktní pracoviště > Liberec > Informační a poradenské středisko
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informační a poradenské středisko (IPS)

Jak se rozhodnout po ukončení základní školní docházky, jak se rozhodnout po ukončení učebního oboru nebo střední školy, jak se rozhodnout, když potřebujeme doplnit vzdělání i po mnoha letech praxe? To je otázka, kterou vám všem pomůže vyřešit Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště krajské pobočky v Liberci - Liberec.Trochu o nás


IPS – informačně poradenské středisko pro volbu povolání najdete v přízemí Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště krajské pobočky v Liberci - Liberec, v kanceláři č. 029.

Pro lepší vzájemnou spolupráci, hlavně pro efektivní využití vašeho času je dobrá předběžná vzájemná telefonická dohoda.

     Tel.: 950 132 447
E-mail: ips@lb.mpsv.czHlavně všechno pro Vás


Poskytujeme informace:

Pro zájemce ze základních škol o:

- možnostech odborného vyučení,
- síti středních škol,
- podmínkách přijímacího řízení,
- nárocích na povolání – v rámci objasnění obsahu jednotlivých povolání.

Pro zájemce z odborných učilišť a středních škol o:

- možnostech dalšího studia nástavbovou formou,
- studiu na vyšších odborných školách,
- studiu na všech stupních vysokých škol,
- uplatnění na trhu práce.

Pro širokou veřejnost o možnosti doplnění nebo rozšíření vzdělání formou dálkového nebo večerního studia v rámci celé republiky a to:

- na úrovni učňovského školství,
- na úrovni středního odborného školství,
- na úrovni vyššího odborného vzdělání,
- na úrovni vysokoškolského vzdělání.Poskytujeme


- individuální poradenství pro zájemce všech věkových kategorií,
- besedy -s žáky ZŠ,
             - se studenty,
             - s rodiči,
- účast na burze škol.

          


 

S jakými informacemi a prostředky pracujeme


- přehledy profesí = popisy pracovních činností,
- videokazety – možnost nahlédnutí do jednotlivých profesí přímo v daném prostředí,
- videokazety – seznámení s některými školami tak, jak je prezentuje sama škola,
- počítačová databáze veškerých informací o školách v rámci celé republiky,
- doplňkové programy týkající se volby povolání, světa povolání, informací organizacích apod.
- počítačový test zájmových vlastností,
- informační a náborové letáčky.
S kým spolupracujeme


- s řediteli a zástupci škol,
- s výchovnými poradci základních i středních škol,
- s pedagogicko-psychologicko poradnou,
- s rekrutačním střediskem pro vojáky z povolání,
- s organizacemi v sociální sféře,
- se všemi odděleními v rámci ÚP.
Co je potřeba od Vás- zájem o informaci,
- ochotu spolupracovat

   


Průvodce světem povolání


Program je volně přístupný na internetu, česká verze a jazykové verze všech partnerů projektu – adresa:http://www.gwo.cz/Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky