Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Liberecký kraj > Kontaktní pracoviště > Liberec > Informace pro uchazeče a zájemce
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace pro uchazeče a zájemce

 
 

Informace pro uchazeče o zaměstnání

 Na základě zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti od 1.10.2004, podávají od tohoto data uchazeči o zaměstnání dvě žádosti :

o zprostředkování zaměstnání
o podporu v nezaměstnanosti


Liberec

Obě žádosti je možné si vyzvednout v přízemí. Pokud uchazeč nesplňuje 12 měsíců zaměstnání, nebo náhradních dob v posledních 3 letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti, nemusí si tuto žádost vyplňovat.

Obě žádosti si uchazeči vyplní sami a předají je v kanceláři č. 024.


Frýdlant

Žádost o zprostředkování zaměstnání předávají uchazeči příslušným zprostředkovatelům a žádosti o podporu v nezaměstnanosti příslušným dávkovým specialistkám.


Český Dub, Hrádek nad Nisou, Nové Město pod Smrkem

 Obě žádosti předávají uchazeči zprostředkovatelkám - poradkyním na těchto pracovištích.

 

Informace pro zájemce o zaměstnání

Pro zájemce o zaměstnání, kteří jsou v pracovním poměru, platí, že si mohou podat žádost

o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání

Žádosti jsou k vyzvednutí na libereckém pracovišti v kanceláři č. 024 a na dislokovaných pracovištích u jednotlivých pracovníků na zprostředkování.

 

Tiskopisy

Tiskopisy pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání (tzn. žádost o zprostředkování zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, zájemci, základní poučení, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti ...)

Tiskopis pro dokládání výdělku při výkonu nekolidujícího zaměstnání

 

 

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky