Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Liberecký kraj > Kontaktní pracoviště > Liberec > Informace k § 209 ZP
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace k § 209 zákoníku práce

Novelou zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 již krajské pobočky Úřadu práce ČR nerozhodují o tzv. částečné nezaměstnanosti. Pokud u organizace nepůsobí odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.

Úplné znění § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění z. č. 365/2011 Sb. zveřejněného v částce 128

§ 209

(1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).

(2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku, nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.

Pozn.: od 1. 1. 2012 se celý odst. 3 § 209 ZP vypouští

Poslední aktualizace: 4. 1. 2012
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky