Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Liberecký kraj > Inspekce sociálních služeb
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, účinnou od 1. 1. 2015 došlo ke změně věcné působnosti u inspekce poskytování sociálních služeb.

Od 1. 1. 2015 přešla působnost pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Tedy krajské pobočky Úřadu práce České republiky již inspekce poskytování sociálních služeb nevykonávají.

Podrobnosti upravuje Část první, Čl. II zákona č. 254/2014 Sb. (výtah):

2. Řízení o správních deliktech podle § 107 odst. 2 písm. b) až g), j), m), o) a p) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2015, zjištěných při výkonu inspekce poskytování sociálních služeb, zahájená a pravomocně neskončená před tímto dnem se dokončí podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2015.

3. Inspekce poskytování sociálních služeb zahájené přede dnem 1. ledna 2015 Úřadem práce České republiky - krajskými pobočkami a pobočkou pro hl. m. Prahu dokončí Ministerstvo práce a sociálních věcí.

4. Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hl. m. Prahu předají nejpozději do 31. ledna 2015 Ministerstvu práce a sociálních věcí spisy a dokumenty související s výkonem inspekce poskytování sociálních služeb.

5. Informaci o výsledku inspekce provedené a ukončené přede dnem 1. ledna 2015 zapíše do registru Úřad práce České republiky - krajské pobočky nebo pobočka pro hl. m. Prahu do 31. ledna 2015.

6. Za správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. m) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2015, je považováno i nesplnění opatření uloženého přede dnem 1. ledna 2015 Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou nebo pobočkou pro hl. m. Prahu nebo nepodání zprávy o plnění opatření.

 

Další informace na: http://www.mpsv.cz/cs/9

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: +420 221 921 111 
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 28. 1. 2015
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky