Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Veřejná služba
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech

oddělení trhu práce


 

Kontakty

vedoucí oddělení trhu práce kontaktního pracoviště Karlovy Vary Mgr. Petra Dolejšová               950 125 483   petra.dolejsova@uradprace.cz

referent okresu Karlovy Vary Věra Jarošová 950 125 520 vera.jarosova@uradprace.cz


vedoucí oddělení trhu práce kontaktního pracoviště Sokolov Ing. Blanka Jeníková, MBA 950 161 331 blanka.jenikova@uradprace.cz

referent okresu Sokolov Veronika Vavříková 950 161 396 veronika.vavrikova@uradprace.cz


vedoucí oddělení trhu práce kontaktního pracoviště Che Bc. Natalie Bláhová 950 117 324 natalie.blahova@uradprace.cz

referent okresu Cheb Monika Tobolová 950 117 383 monika.tobolova@uradprace.cz


Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů (zákonem 367/2016 Sb.). Zintenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha zvýšení příjmu vlastní prací. Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na stanovení částky živobytí a výše opakovaných dávek.

Hlavním principem právní úpravy veřejné služby je, že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima (tj. 2 200 Kč), nikoliv životního minima, a to s účinností od 1. 8. 2017.

Dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi je veřejná služba pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Veřejná služba může být organizována zejména orgány státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi, jako jsou např. nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, školy, školská a předškolní zařízení, církevní organizace a dále organizacemi, které s obcí nebo krajem spolupracují na činnostech ve veřejném zájmu.


Činnosti, ve kterých může být veřejná služba organizována:

- zajištění udržování ulic a jiných veřejných prostranství,

- ochrana životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,

- zajištění podmínek pro řádný provoz a užívání zařízení orgánů státní správy a samosprávy, sloužících potřebám veřejnosti,

- zajištění pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných podniků,

- pomocné práce administrativního charakteru,

- udržování veřejného pořádku,

- zajištění pomocných činností v oblasti poskytování zdravotní péče,

- zajištění pomocných činností v oblasti poskytování sociální péče (ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; sociální, poradenské, pečovatelské a podobné služby péče obětem katastrof, uprchlíkům, přistěhovalcům, závislým na návykových látkách, bezdomovcům a jiným sociálně slabým skupinám či dětem a mladistvým),

- zajišťování péče pro opuštěná a týraná zvířata.


Více o veřejné službě a formuláře ke stažení zde.

Poslední aktualizace: 1. 7. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky