Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Národní individuální projekty

Název projektu

Stav

Oblast podpory

č. výzvy

registrační číslo projektu

cílová skupina projektu

rozpočet projektu

začátek projektu

konec projektu

Vzdělávejte se!

ukončen

1.1.

34

CZ.1.04/1.1.00/34.00001

zaměstnanci

 

22.7.2009

28.2.2011

Společensky účelná pracovní místa

ukončen

2.1.

3

CZ.1.04/2.1.00/03.00002

UoZ dle § 33 ZoZ

 

1.5.2008

31.8.2011

Veřejně prospěšné práce

ukončen

2.1.

3

CZ.1.04/2.1.00/03.00001

UoZ dle § 33 ZoZ

 

1.5.2008

31.8.2011

Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita

ukončen

1.1.

71

CZ.1.04/1.1.00/71.00002

zaměstnanci

 

31.5.2011

28.2.2014

Vzdělávejte se pro růst! – rekvalifikace

(VSPR! - rekvalifikace)

ukončen

2.1

72

CZ.1.04/2.1.00/72.00001

UoZ, ZoZ

 

1.7.2011

30.6.2014

 

Regionální individuální projekty


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 2007 - 2013    
Název projektu č. výzvy registrační číslo projektu cílová skupina projektu rozpočet projektu Trvání projektu
Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti
Číslo priority: 3.1
Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ nad 40 let věku (včetně) s délkou evidence 16 539 348 Kč 15.1.2009
  13 13.00022 min. 5 měsíců a s min. ukončeným základním vzděláním vyčerpáno -
        15 137 015,62 Kč 14.1.2012
Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ evidovaní nepřetržitě méně než 16 791 223,- Kč 15.1.2009
  13 13.00019 6 měsíců a zájemci o zaměstnání vyčerpáno  -
        15 613 515,49 Kč  14.1.2012
Šance pro rodiče v Karlovarském kraji    CZ.1.04/2.1.00/ UoZ a ZoZ pečující o dítě do 15 let věku. 12 486 200,- Kč 1.9.2009
  13 13.00063   vyčerpáno -
        12 324 978,99 Kč  31.8.2012
Šance pro mladé v Karlovarském kraji    CZ.1.04/2.1.00/  - UoZ do 30 let věku 23 028 840,- Kč 1.8.2011
    70.00008  -  v evidenci déle než 5 měsíců, po snížení  -
  70    -  min. úplné střední vzdělání 13 594 740,- Kč  31.7.2014
       -  celková doba odborné praxe nedosáhla  vyčerpáno  
       po úspěšném ukončení studia 2 let 13467830,97  
Vaše pracovní příležitost v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. 34 786 550,- Kč  1.2.2011
  13 13.00093   vyčerpáno -
        34 473 469,86 Kč  31.1.2014
 Nový začátek v Karlovarském kraji    CZ.1.04/2.1.00/  - UoZ  v evidenci déle než 5 měsíců, 30 726 500,- Kč 1.6.2012
  70 70.00026 , které potřebují zvláštní pomoc vyčerpáno -
        24 503 098,04 Kč  30.11.2015
Příležitost pro rodiče v Karlovarském kraji   CZ.1.04/2.1.00/ UoZ a ZoZ  na či po rodičovské dovolené pečující o dítě do 15 let věku 19 867 243,- Kč 1.5.2013
  70 70.00052   vyčerpáno
        13 878 044,37 Kč 30.11.2015
Odborné praxe pro mladé do 30 let    CZ.1.04/2.1.00/ UoZ do 30 let věku 59 512 183,- Kč 1.7.2013
 v Karlovarském kraji 70 70.00064   vyčerpáno  -
        57 208 753,28 Kč   30.11.2015
Generační tandem - podpora generační   CZ.1.04/2.1.00/ Zájemci o zaměstnání - stávající zaměstnanci, 12 238 000,- Kč 1.4.2014
výměny v Karlovarském kraji 70 70.00074 kterým vznikne nárok na starobní důchod v období vyčerpáno -
      18 měsíců a méně a Uchazeči o zaměstnání 9 731 157,70 Kč 30.11.2015
      - do 30 let věku (včetně),    
      - s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či    
      osobní péče o závislou osobu v délce minimálně 2 roky,    
      - s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či    
      osobní péče o závislou osobu v délce minimálně 2 roky,    
      kteří zároveň nenalezli v průběhu prvních 12 měsíců     
      od počátku evidence pracovní poměr    
      trvající alespoň 6 měsíců.    
Číslo prioritní osy: 4.1
Název prioritní osy: Adaptabilita
Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji   CZ.1.04/1.1.00/ Zaměstnanci, zaměstnavatelé 21 009 000,- Kč 1.6.2012
  82 82.00002   vyčerpáno -
        17 182 951,44 Kč 31.5.2014
Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II   CZ.1.04/1.1.00/ Zaměstnanci, zaměstnavatelé 44 229 232,- Kč 1.7.2013
  B1 B1.00002   vyčerpáno -
        42 595 905,96 Kč  30.11.2015


Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 2004 - 2006    
Název projektu Realizátor zakázky Cílové skupiny: Rozpočet Trvání projektu
Priorita:  1 Aktivní politika zaměstnanosti
Opatření:  1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Najdi si práci v Karlovarském kraji,   Integrovaná střední  ZoZ 26 332 538,- Kč 3.5.2005
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0007 škola Cheb UoZ  krátkodobě v evidenci ÚP    - 
        30.6.2008
Návrat do práce v Karlovarském kraji S – COMP Centre CZ s. r. o. Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností 20 672 856,- Kč 29.6.2006
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0026      
         31. 8. 2008
Priorita: 2 – Sociální integrace a rovnost příležitostí
Opatření: 2.1. – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí  
Příprava na práci v Karlovarském kraji bfz, s.r.o. Osoby sociálně vyloučené  10 355 412,- Kč 29.5.2006
CZ.04.1.03/2.1.00.1/0025    nebo ohrožené sociálním vyloučením    –
         30. 07. 2008


Poslední aktualizace: 14. 5. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky