Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Poradenství > Praktické informace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
PRAKTICKÉ INFORMACE
LETÁKY:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky


Praktické informace pro klienty ÚP ČR:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/upcr_pro_nezamestnane_i_zamestnavatele.pdf

Zvažujete podnikání - samostatně výdělečnou činnost (SVČ)?:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/mpsv_mikop_zap_letak_svc.pdf

Hledám zaměstnání:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/mpsv_mikop_zap_letak_hledam_zamestnani.pdf

Životopis a motivační dopis:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/mpsv_mikop_zap_letak_zivotopis.pdf

Užitečné odkazy pro uchazeče o zaměstnání:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/mpsv_mikop_zap_letak_uzitecne_odkazy.pdf

Individuální akční plán:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/mpsv_mikop_zap_letak_iap.pdf

Informační a poradenské středisko pro změnu a volbu povolání:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/mpsv_mikop_zap_letak_ips.pdf

Rekvalifikace:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/mpsv_mikop_zap_letak_rekvalifikace.pdf

Job club:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/mpsv_mikop_zap_letak_job_club.pdf

Aktivní politika zaměstnanosti:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/letak-aktivni-politika-zamestnanosti.pdf

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/letak-zamestnavani-ozp.pdf

Pracovní rehabilitace:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/mpsv_mikop_zap_letak_pracovni_rehabilitace.pdf

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek:

https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/ppm_rp_2015.pdf

JAK ÚSPĚŠNĚ NAJÍT PRÁCI

Seduo: 

https://www.seduo.cz/jak-uspesne-najit-praci

Ž I V O T O P I S
Curriculum Vitae (CV)


Co je to životopis?


 • Dokument, který Vás prezentuje
 • Pomáhá prodat Vaše schopnosti, kvalifikaci, pracovní zkušenosti
 • Většinou se jedná o první dokument, z kterého se zaměstnavatel může o Vás něco dozvědět
 • Cílem je přesvědčit zaměstnavatele
 • V dnešní době se používá strukturovaný životopis

 

Obsah životopisu:


 • Vždy buďte pozitivní
 • Neuvádějte nic, co by Vás poškodilo
 • Neposkytujte o sobě negativní informace

 

Na závěr...


 • Životopis pište jasně, stručně, přehledně
 • Motivace, přesvědčení
 • Uvádějte pouze takové informace, které Vám pomohou, ale neublíží
 • Vyvarujte se psaní zkratek, pište srozumitelně
 • Dbejte na celkový vzhled životopisu
 • Jedná se o prezentaci osobnosti


Europass:

http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ 


Evropský pas dovedností:

http://www.europass.cz/co-je-europass/evropsky-pas-dovednosti/


 Jazykový pas:

http://www.europass.cz/jazykovy-pas/

 
MOTIVAČNÍ DOPIS


 • Motivační / průvodní dopis se přikládá k životopisu
 • Měl by vyzdvihovat klíčové informace ze životopisu
 • Taktně v něm můžete zmínit, proč jste vhodnějšími kandidáty pro přijetí na danou pozici, než jiní
 • Měl by být přehledný, přesvědčivý, osobitý, zdvořilý a pozitivní
 • Dbejte na oslovení, ukončení dopisu, poděkování za pozornost věnovanou Vašim materiálům, rozloučení, podpisPoslední aktualizace: 20. 8. 2018
Soubor ke stažení: Vzor životopisu
Poslední aktualizace: 2. 5. 2018, Velikost: 42 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vzor motivačního dopisu
Poslední aktualizace: 26. 7. 2017, Velikost: 203 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Evropský standard hodnocení jazykové znalosti
Poslední aktualizace: 26. 7. 2017, Velikost: 77 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
UŽITEČNÉ ODKAZY


Res vitae Karlovy Vary - občanská, manželská a rodinná poradna

http://resvitae.cz/poradna-pro-rodinu-manzelstvi-mezilidske-vztahy-rp

 •     Res vitae Karlovy Vary - oblast potřeb, které lze řešit v rodinné poradně:

               http://resvitae.cz/oblast-potreb-ktere-rodinna-poradna-pomaha-resit


Člověk v tísni:

https://www.clovekvtisni.cz/potrebuji-pomoci
Bezpečně online:

http://www.bezpecne-online.cz/uvod

http://www.saferinternet.cz/


Kraje pro bezpečný internet:

http://elearning.ecrime.cz/Portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením:

https://www.neslysimpracuji.cz/Česká správa sociálního zabezpečení:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/letaky/Nabídky práce ve výzkumu, vývoji a inovacích:

http://www.researchjobs.cz/Fond dalšího vzdělávání:

http://fdv.cz/ 


Projekt Vzdělávání praxí:

http://fdv.cz/vzdelavani-praxiPoslední aktualizace: 20. 8. 2018
Soubor ke stažení: BROŽURA: Bezpečnost v online prostředí
Poslední aktualizace: 25. 7. 2016, Velikost: 1.5 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: The Web We Want
Poslední aktualizace: 25. 7. 2016, Velikost: 4.8 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: LETÁK: Telefonní linka Ztracené dítě
Poslední aktualizace: 30. 7. 2015, Velikost: 1.7 MB, Formát: application/downloadapplication/download
Soubor ke stažení: LETÁK: Portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením
Poslední aktualizace: 13. 7. 2015, Velikost: 232 KB, Formát: application/downloadapplication/download
Soubor ke stažení: Komplexní nabídka kurzů pro dospělé v Karlovarském kraji
Poslední aktualizace: 7. 10. 2015, Velikost: 153 KB, Formát: application/downloadapplication/download
Soubor ke stažení: Telefonické tlumočení
Poslední aktualizace: 11. 2. 2016, Velikost: 293 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDFEVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF):

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/projekty_esf


Evropský sociální fond je jedním ze strukturálních fondů EU; jedná se o finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích:

 • Zaměstnatelnost 
 • Podpora podnikání 
 • Adaptabilita 
 • Rovné příležitosti

Programové období 2014 - 2020:

Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Projekty v realizaci:

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/projekty_esf/v_realizaciRegionální individuální projekty (RIP):

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/projekty_esf/v_realizaci/ripIniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/projekty_esf/v_realizaci/rip/iniciativa_podpory_zamestnanosti_mladeze_pro_region_nuts

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé do 29 let včetně, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v Karlovarském kraji, nezávisle na tom, zda jsou registrováni na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání či nikoli.Rodina není překážkou v Karlovarském kraji

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/projekty_esf/v_realizaci/rip/rodina_neni_prekazkou_v_karlovarskem_kraji

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání evidovaným v Karlovarském kraji pečujícím o dítě do 15 let.Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/projekty_esf/v_realizaci/rip/vyuzij_pracovni_prilezitost_v_karlovarskem_kraji

Pro koho je projekt určen?

Uchazeči o zaměstnání nad 50 let (včetně), bez rozdílu vzdělání, přednostně s dobou evidence na ÚP ČR delší než 4 měsíce.Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/projekty_esf/v_realizaci/rip/zdravotni_postizeni_neni_hendikep_v_karlovarskem_kraji

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o osoby, kterým byl dle zákona o zaměstnanosti přiznán statut OZP v prvním až třetím stupni. Do cílové skupiny spadají i osoby v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, které ještě nemají přiznaný statut OZP (za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti uchazeče významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.
Poslední aktualizace: 20. 8. 2018PODPORA PŘI ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ


Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

http://www.khkkk.cz/Poslední aktualizace: 20. 8. 2018
Soubor ke stažení: Příručka pro podnikání 2017
Poslední aktualizace: 25. 7. 2017, Velikost: 559 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: ROZJEĎ BYZNYS - Program podpory začínajícím podnikatelům
Poslední aktualizace: 25. 7. 2017, Velikost: 935 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDFARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY:

https://kariera.army.cz/

Student vojenské školy:

https://kariera.army.cz/student-vojenske-skoly


Profesionální voják:

- obětavost, odpovědnost, odvaha, věrnost, čest

https://kariera.army.cz/vojak-z-povolani


Aktivní záloha a dobrovolné vojenské cvičení:

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze


Volné pozice v ozbrojených silách České republiky:

https://kariera.army.cz/vojak-z-povolaniPoslední aktualizace: 20. 8. 2018
Soubor ke stažení: LETÁK: ARMÁDA ČR - Čekáme na Tebe!
Poslední aktualizace: 4. 3. 2016, Velikost: 297 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: BROŽURA: Profesionální voják
Poslední aktualizace: 4. 3. 2016, Velikost: 4.7 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky