Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Poradenství
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
 

Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Karlových Varech

 Adresa:


Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary


 


Správním obvodem krajské pobočky v Karlových Varech je území Karlovarského kraje (území okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov).                                                                       

Datové schránky:


Kontaktní pracoviště Karlovy VaryID: xgmzpcw
Kontaktní pracoviště SokolovID: ukuzprq
Kontaktní pracoviště ChebID: qrmzpmz


Úřední hodiny:


Pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 
Úterý:8:00 - 11:00
 
Středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 
Čtvrtek:8:00 - 11:00
 
Pátek:8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)Kontaktní osoby:


Romana Nečasová

Poradce pro území okresu Karlovy Vary

Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 950 125 436

E-mail: romana.necasova@uradprace.cz


Bc. Lucie Kempfová 

Poradce pro území okresu Karlovy Vary

Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 950 125 447

E-mail: lucie.kempfova@uradprace.cz


Tamara Brožíková

Poradce pro území okresu Karlovy Vary

Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 950 125 496

E-mail: tamara.brozikova@uradprace.cz


Šárka Kubešová

Poradce pro území Ostrov okresu Karlovy Vary

Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

Telefon: 950 125 296

E-mail: sarka.kubesova@uradprace.cz


Mgr. Jaroslav Januš

Metodik IPS (PIPS)

Jednoty 654, 356 01 Sokolov

Telefon: 950 161 345

E-mail: jaroslav.janus@so.mpsv.cz


Vladimíra Uhlířová

Poradce pro území okresu Sokolov

Jednoty 654, 356 01 Sokolov

Telefon: 950 161 390

E-mail: vladimira.uhlirova@uradprace.cz


Zuzana Honzejková

Poradce pro území okresu Cheb

Svobody 207/52, 350 02 Cheb 2

Telefon: 950 117 322

E-mail: zuzana.honzejkova@uradprace.cz


Ivana Vaňková

Poradce pro území okresu Cheb

Svobody 207/52, 350 02 Cheb

Telefon: 950 117 387

Email: ivana.vankova2@uradprace.cz


Poradenství – IPS

(Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání)


IPS poskytuje informace o:

 •          síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Karlovarském kraji a v celé ČR
 •          možnostech uplatnění absolventů škol v praxi
 •          možnostech rekvalifikace
 •          situaci na trhu práce
 •          sestavení životopisu a osobního portfolia
 •          poradenské činnosti


IPS poskytuje služby skupinově i individuálně:

 •          uchazečům a zájemcům o zaměstnání
 •          žákům a rodičům základních škol
 •          studentům a absolventům
 •          školským zařízením
 •          veřejnosti


IPS nabízí:

 •          poradenství pro další vzdělávání (rekvalifikace, studium)
 •          vyhledávání možností studia na SŠ, VOŠ a VŠ
 •          podrobné popisy jednotlivých profesí


IPS pořádá:

 •   Skupinové poradenství
 •   Poradenské programy a motivační kurzy
 •   Job cluby
 •   Individuální poradenství
 •   Besedy se žáky základních škol k volbě povolání
 •   Besedy se žáky středních škol k problematice při vstupu na trh práce
 •   Prezentační výstavy
 •   Poradenství pro veřejnost


Skupinové poradenství:

 • Vstupní poradenství
 • Orientace na trhu práce
 • Příprava k výběrovému řízení
 • Psaní životopisů na počítači


Poradenské programy:

 • Poradenský program pro uchazeče o zaměstnání - Motivační kurz, seznámení s trhem práce, možnosti uplatnění na trhu práce, práce s počítačem, finanční gramotnost.

 

Job Cluby:

 • Jedná se o poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání
 • V poradenském programu se zabýváme tématy, jako jsou: Orientace na trhu práce, Formy kontaktování zaměstnavatele, Osobní portfolio, Sestavování životopisu, Příprava na příjímací pohovor, Pracovněprávní problematika, Finanční gramotnost.

 

 • Job club Start – pro fyzické osoby do 20 let věku
 • Job club Klasik – fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců
 • Job club Help – fyzické osoby se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením v možnostech jejich pracovního uplatnění
 • Job club Návrat – fyzické osoby po mateřské nebo rodičovské dovolené a fyzické osoby pečující o dítě do 15 let
 • Job club Plus – fyzické osoby nad 50 let věku
 • Job club Mix – různorodá skupina klientů úřadu práce 

 

 

Individuální poradenství:


 • Individuální poradenství probíhá na základě předem domluveného termínu
 • Kontaktuje naše poradce osobně, e-mailem nebo telefonicky
 • Připravte si s sebou poklady pro sestavení životopisu, popřípadě Váš sepsaný životopis
 • Pomoc při vyhledávání volných pracovních míst na portále MPSV
 • Pomoc při sestavení životopisu na počítači
 • Pomoc při sestavení a zadání inzerátu na portále MPSV Besedy se žáky základních škol:

Jedná se o pomoc při volbě povolání, při výběru směru vzdělávání a oblasti zaměstnání, při výběru studia – školy a obory, seznámení s trhem práce, přehled volných míst a požadavky zaměstnavatelů, seznámení s prostředím úřadu práce, možnost testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a potřebné vzdělání.Besedy se žáky středních škol:

Jedná se o poradenství ve směru možnosti dalšího vzdělávání, seznámení s trhem práce, s databází volných míst a zdůraznění požadavků zaměstnavatelů, možnosti získání praxe a vstupu do pracovního procesu, seznámení s prostředím úřadu práce.Prezentační výstavy:

Pořádáme různá setkání a výstavy v oblasti uplatnění na trhu práce, možnosti dalšího vzdělávání, přehled škol v Karlovarském kraji.

 

Poradenství pro veřejnost:

Kdykoliv můžete kontaktovat našeho poradce a domluvit si s ním osobní setkání.Informace k volbě povolání a kariérovému poradenství najdete také na internetu:

  http://portal.mpsv.cz – portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 

  https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska  - informace o činnosti IPS, o budoucím povolání, možnostech a podmínkách studia aj.

 

  http://www.atlasskolstvi.cz – celostátní databáze všech typů škol, informace, rady

 

  http://is.braillnet.cz/skoly.php - databáze škol pro zdravotně postižené

 

  http://www.vysokeskoly.cz – celostátní databáze, vyhledávač oborů, zajímavosti


  http://www.scio.cz – informace a možnosti přípravy na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ

  

             https://nsp.cz/ - katalog popisů povolání

 

  http://www.infoabsolvent.cz - informace k volbě povolání, videofilmy, profitest

 

  http://www.narodni-kvalifikace.cz – přehled kvalifikací celostátně uznávaných v ČR

 

  http://www.europass.cz – celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele

  

Těšíme se na osobní setkání s Vámi.


 

 

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky