Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Veřejné zakázky a výběrová řízení
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisůÚřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisůÚřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

   Specialista dávek SSP a dávek PP  -  místo výkonu Karlovy Vary
 

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v souladu s §178 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.234/2014 Sb., o státní službě

   Spisový pracovník

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v souladu s §178 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.234/2014 Sb., o státní službě

   Specialista dávek PnP a DOZP

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

ÚP ČR – Cheb – výměna plynových kotlů, Svobody 207/52 - projektová dokumentace II“

    soubory ke stažení


Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v souladu s §178 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.234/2014 Sb., o státní služběÚřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v souladu s §178 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.234/2014 Sb., o státní službě

     Specialista dávek hmotné nouze


Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v souladu s §178 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.234/2014 Sb., o státní službě

       Sociální pracovník HN

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v souladu s §178 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.234/2014 Sb., o státní služběÚřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v souladu s §178 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.234/2014 Sb., o státní službě

   Finanční referent   - místo výkonu práce Sokolov


Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v souladu s §178 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.234/2014 Sb., o státní službě

     Odborný poradce pro zprostředkování - místo výkonu práce Cheb


ÚP ČR – Cheb – výměna plynových kotlů, Svobody 207/52 - projektová dokumentace II“

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

ÚP ČR – Cheb – výměna plynových kotlů, Svobody 207/52 - projektová dokumentace“

  zadávací dokumentaceÚřad práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu:

   -   zadávací dokumtace

  ÚP ČR – Sokolov- zpracování statických a předprojektových průzkumů k odstranění vibrací budovy, Jednoty 654


Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „KV – výmalba prostor – Chodov a Kraslice".

   KV_výmalba_prostor_ Chodov_Kraslice.zipÚřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „ÚP ČR - Aš - rekonstrukce střechy, Vysoká 1783 - výběr zhotovitele"

    Aš_rekonstrukce střechy_výběr zhotovitele.zip
    Rozhodnutí o zrušení zakázky


Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „ÚP ČR - Aš - rekonstrukce střechy, Vysoká 1783 - TDI a BOZP"
.
     Aš_rekonstrukce střechy_TDI_a_BOZP.zip


Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu:

Veřejná zakázka malého rozsahu: „ ÚP ČR – Chodov- rekonstrukce budovy, Bezručova 567 – výběr TDI a BOZP“

   soubory

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu:

Veřejná zakázka malého rozsahu: „ ÚP ČR – Chodov- rekonstrukce budovy, Bezručova 567 – výběr zhotovitele“

   soubory


Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výroba a montáž modulových bezpečnostních  přepážek v kanceláři KoP Karlovy Vary, Detašované pracoviště Žlutice“:

 

  soubory
Zajištění úklidových služeb - KoP Sokolov, Jednoty 654, Sokolov

Veškeré informace k veřejné zakázce najdete na https://portalnen.nipez.cz/  pod systémovým číslem zakázky: N006/17/V00003631.


OZNÁMENÍ PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU STÁTU

Nabídka nepotřebného majetku k úplatnému převodu


Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr dodavatele rekvalifikačních kurzů: „Rekvalifikace pro Karlovarský kraj III“.

Bližší informace naleznete na adresách:

 

Věstník veřejných zakázek: evidenční číslo zakázky 645347  

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/24714

 

Profil zadavatele

https://mpsv.ezak.cz/contract_display_3060.html  ZD_Rekvalifikace_pro_Karlovarský_kraj_III
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „ÚP ČR - Aš - rekonstrukce střechy, Vysoká 1783““

    Zadávací dokumentace

    Přílohy

    Technická zpráva

    Fotodokumentace

     Informace o veřejné zakázce  (zrušeno)
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „ÚP ČR – Chodov - rekonstrukce budovy, Bezručova 567 – projektová dokumentace“


   výzva k předložení cenové nabídky

   Smlouva o dílo

   Informace o veřejné zakázce


Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „ÚP ČR - Aš - rekonstrukce střechy, Vysoká 1783.
     Příloha č. 8
     ÚP ČR _Aš _rekonstrukce střechy_Vysoká 1783
     informace_o_verejne_zakazce_ II


Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „ÚP ČR - Aš - rekonstrukce střechy, Vysoká 1783.

Toto výběrové řízení bylo  z r u š e n o .

        Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

     Informace o veřejné zakázce

  VZMR ÚP ČR - Aš - rekonstrukce střechy, Vysoká 1783

  Příloha č.8
 


Úřad práce České republiky -  krajská pobočka v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr dodavatele rekvalifikačních kurzů: „Rekvalifikace pro Karlovarský kraj II“. 


Rekvalifikace pro Karlovarský kraj II
    Dodatečné informace č. 1
    Dodatečné informace č. 2

Bližší informace naleznete na adresách:

Věstník veřejných zakázek: evidenční číslo zakázky 510237            

Evropský sociální fond v ČR: číslo zakázky 10572                         

Profil zadavatele                                                                           


Úřad práce České republiky -  krajská pobočka v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr dodavatele rekvalifikačních kurzů a poradenských programů: „Rekvalifikace a poradenské činnosti pro Karlovarský kraj I“.

     Rekvalifikace a poradenské činnosti pro Karlovarský kraj I
         Dodatečné informace č. 1

Bližší informace naleznete na adresách:

Věstník veřejných zakázek: evidenční číslo zakázky 493733        

Evropský sociální fond v ČR: číslo zakázky 10124                        

Profil zadavateleÚřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „ÚP ČR - Sokolov - rekonstrukce kanalizace“.

    Informace o verejné zakázce
Příloha č.5 Projektová dokumentace
 Příloha č.6 slepý výkaz výměr
VZMR ÚP ČR - Sokolov - rekonstrukce kanalizaceÚřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlásil opakované řízení na výběr dodavatele rekvalifikačních kurzů: „Rekvalifikace pro Karlovarský kraj“.

  Rekvalifikace pro Karlovarský kraj
      Dodatečné informace č. 1

Bližší informace naleznete na adresách:

Věstník veřejných zakázek: evidenční číslo zakázky 491401   

Evropský sociální fond v ČR: číslo zakázky 9944                    

Profil zadavatele                                                                    

Zadávací řízení bylo zrušeno


Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlášuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „ÚP ČR - Cheb, rekonstrukce budovy, tř. Svobody 52 - projektová dokumentace - realizace odvlhčení“.

      Informace o veřejné zakázce

  ÚP ČR - Cheb - rekonstrukce budovy, tř. Svobody 52 - projektová dokumentace - realizace odvlhčení
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr dodavatele rekvalifikačních kurzů: „Rekvalifikační kurzy pro Karlovarský kraj.
Rekvalifikační kurzy pro Karlovarský kraj
     Dodatečné informace č. 1
    
Dodatečné informace č. 2

Bližší informace naleznete na adresách:

Věstník veřejných zakázek: evidenční číslo zakázky 371945 

Evropský sociální fond v ČR: číslo zakázky 9559                   

Profil zadavatele                                                                


Veřejná zakázka malého rozsahu: „ÚP ČR - Cheb, rekonstrukce budovy, tř. Svobody 52 - projektová dokumentace“.
   Zadavací dokumentace
   Dodatečné informace
       Vyhodnocení VZMR  ÚP ČR - Cheb, rekonstrukce budovy, tř. Svobody 52 - projektová dokumentaceVeřejná zakázka malého rozsahu: VZMR Toužim II - stavební úpravy objektu - výběr dodavatele stavebních prací a dodávek

  VZMR Toužim II - stavební úpravy objektu - výběr dodavatele stavebních prací a dodávek

    UPOZORNĚNÍ - úprava příloh zadávacího řízení

    UPOZORNĚNÍ - informace o upřesnění výkazu výměr

  Vyhodnocení VZMR - ÚP ČR - Toužim II - stavební úpravy objektu - výběr dodavatele stavebních prací a dodávek


Veřejná zakázka malého rozsahu: VZMR Toužim - stavební úpravy objektu - výběr dodavatele stavebních prací a dodávek

   Zadávací řízení bylo zrušeno


Veřejná zakázka malého rozsahu: „ÚP ČR - Sokolov - vybudování bezbariérového přístupu“ - výběr dodavatele stavebních prací a dodávek.


VZMR - ÚP ČR - Sokolov - vybudování bezbariérového přístupu - výběr dodavatele stavebních prací a dodávek

    Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení bylo zrušeno

Veřejná zakázka malého rozsahu: „ÚP ČR - Aš - rekonstrukce stropu - výběr dodavatele stavebních prací a dodávek".


VZMR - ÚP ČR - Aš - rekonstrukce stropu vyběr dodavatele stavebních prací a dodávek

Vyhodnocení VZMR - ÚP ČR - Aš - rekonstrukce stropu vyběr dodavatele stavebních prací a dodávek


 
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr dodavatele rekvalifikačních kurzů: „Rekvalifikační kurzy v Karlovarském kraji“.

     Rekvalifikační kurzy v Karlovarském kraji


Bližší informace naleznete na adresách:

Věstník veřejných zakázek: evidenční číslo zakázky 348718 

Evropský sociální fond v ČR: číslo zakázky 8632                  


Profil zadavatele                                                                   
 
Zadávací řízení bylo zrušeno

Úřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu: „ÚP ČR - zhodnocení vyvolávacích systémů KrP Karlovy Vary".

  Přílohy k zadání
Úřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr poskytovatele služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta úřadu práce prostřednictvím zařízení kolmá plošina v obci Aš, okr. Cheb.

Zajištění služeb mobility - kolmá plošina Aš

Vyhodnocení VZ - zajištění služeb mobility - kolmá plošina AŠ

Úřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr poskytovatele služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta úřadu práce prostřednictvím zařízení schodolez v obci Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary.

Zajištění služeb mobility - schodolez Karlovy Vary

Vyhodnocení VZ - zajištění služeb mobility - schodolez Karlovy vary


Úřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr poskytovatele služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta úřadu práce prostřednictvím zařízení šikmá schodišťová plošina v obci Sokolov, okr. Sokolov (IV.).

  Zajištění služeb mobility - šikmá plošina Sokolov IV.

   Vyhodnocení VZ - zajištění služeb mobility - šikmá plošina Sokolov IV.

   Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízeníÚřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr poskytovatele služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta úřadu práce prostřednictvím zařízení šikmá schodišťová plošina v obci Sokolov, okr. Sokolov (III.).


 Zajištění služeb mobility - šikmá plošina Sokolov III.

Vyhodnocení VZ - zajištění služeb mobility - šikmá plošina Sokolov III.Veřejná zakázka malého rozsahu: VZMR „ÚP ČR - Aš - rekonstrukce stropu“, zpracování projektové dokumentace včetně plánu BOZP, autorský dozor projektanta a inženýrská činnost.

 VZMR ÚP ČR - Aš - rekonstrukce stropu


Veřejná zakázka malého rozsahu: „ÚP ČR - Sokolov - vybudování bezbariérového přístupu“, zpracování projektové dokumentace včetně plánu BOZP, autorský dozor projektanta a inženýrská činnost.

 VZMR - ÚP ČR - Sokolov - vybudování bezbariérového přístupu


Úřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr dodavatele rekvalifikačních kurzů a poradenských programů: „Rekvalifikace a poradenské činnosti v Karlovarském kraji“.

Bližší informace naleznete na adresách:

Věstník veřejných zakázek: evidenční číslo zakázky 210820          

Profil zadavatele                               

Zveřejnění ukončení veřejné zakázky Rekvalifikace a poradenské činnosti v Karlovarském kraji


Úřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr dodavatele aktivit pro cílovou skupinu projektu: „Šance pro mladé v Karlovarském kraji“


Bližší informace naleznete na adresách:


Věstník veřejných zakázek: evidenční číslo zakázky 226891


Evropský sociální fond v ČR: číslo zakázky 8001


Profil zadavateleÚřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr poskytovatele služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta úřadu práce prostřednictvím zařízení schodolez v obci Chodov, okr. Sokolov.

   Zajištění služeb mobility - schodolez Chodov
   Vyhodnocení VZ - zajištění služeb mobility - schodolez Chodov
Úřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr poskytovatele služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta úřadu práce prostřednictvím zařízení venkovní kolmá plošina v obci Velká Hleďsebe, okr. Cheb.

Zajištění služeb mobility - venkovní kolmá plošina - Velká Hleďsebe
Vyhodnocení VZ - zajištění služeb mobility - venkovní kolmá plošina - Velká Hleďsebe


Úřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr poskytovatele služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta úřadu práce prostřednictvím zařízení schodolez v obci Mariánské Lázně - Úšovice, okr. Cheb.
 
Zajištění služeb mobility - schodolez  Mariánské Lázně - Úšovice
Vyhodnocení VZ - zajištění služeb mobility - schodolez Mariánské Lázně - Úšovice
   


Úřad práce České republiky pro Krajskou pobočku v Karlových Varech vyhlásil veřejnou zakázku na výběr poskytovatele služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta úřadu práce prostřednictvím zařízení schodolez v obci Plesná u Chebu, okr. Cheb.

Zajištění služeb mobility - schodolez - Plesná u Chebu
Vyhodnocení VZ - zajištění služeb mobility - schodolez Plesná u ChebuPoslední aktualizace: 18. 9. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky