Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Kontaktní pracoviště > Ostrov > Aktuality
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


UPOZORNĚNÍNovela zákona o zaměstnanosti účinná od 1. 10. 2017 zavádí nové povinnosti uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání je od 1. 10. 2017 povinen

  • oznámit důvody jako je nemoc, úraz, ošetření, vyšetření, pro které dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, nejpozději v den, kdy mu bylo vydáno „potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu“ nebo v den uskutečnění ošetření/vyšetření,
  • nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření/vyšetření ve zdravotnickém zařízení tato potvrzení doložit.

Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a potvrzení o ošetření/vyšetření se vydává na žádost uchazeče o zaměstnání. Tato potvrzení by si měl uchazeč o zaměstnání nechat vydat, pokud je nemoc, úraz, ošetření nebo vyšetření překážkou pro plnění povinností vyplývajících z evidence na Úřadu práce České republiky.

Uchazeč o zaměstnání, kterému bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu je také povinen dodržovat tzv. režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu - zdržovat se v místě pobytu uvedeném v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Dodržování režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání bude kontrolovat Úřad práce České republiky.


Nově se můžete od září 2019 na vybrané agendy KoP Ostrov objednat online přes internet v termínu, který Vám vyhovuje.
Úřad práce ČR|www.uradprace.cz | facebook.com/uradprace.cr|Poslední aktualizace: 17. 9. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky