Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Hlášení volných míst
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech

oddělení trhu práceAdresaZávodní 385 / 98
360 01 Karlovy Vary
 

Správním obvodem Krajské pobočky v Karlových Varech je území Karlovarského kraje (území okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov).

Datové schránky


Kontaktní pracoviště Karlovy Vary ID: xgmzpcw
Kontaktní pracoviště Sokolov ID: ukuzprq
Kontaktní pracoviště Cheb ID: qrmzpmz

Úřední hodiny


Pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 
Úterý:8:00 - 11:00
 
Středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 
Čtvrtek:8:00 - 11:00
 
Pátek:8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)

Kontakty


 
  vedoucí oddělení trhu práce kontaktního pracoviště Karlovy Vary   Mgr. Petra Dolejšová
  950 125 483   petra.dolejsova@uradprace.cz
    referent okresu Karlovy Vary   Bc. Petra Pospíšilová
 
  950 125 482
  petra.pospisilova@uradprace.cz
 
  vedoucí oddělení trhu práce kontaktního pracoviště Sokolov

Ing. Blanka Jeníková, MBA

950 161 331

blanka.jenikova@uradprace.cz
    referent okresu Sokolov

  Ing. Milan Hráský
  950 161 395
 milan.hrasky@uradprace.cz
  vedoucí oddělení trhu práce kontaktního pracoviště Cheb

Bc. Natalie Bláhová

950 117 324

natalie.blahova@uradprace.cz
    referent okresu Cheb   Ing. Petra Havlová
  950 117 326   petra.havlova@uradprace.cz


          

Nahlašování volných míst     


Zaměstnavatelé získávají zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sami nebo za pomoci krajské pobočky Úřadu práce (§ 34 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), od které mohou vyžadovat informace o situaci na trhu práce, popř. poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo za pomoci agentury práce.

Zaměstnavatel může oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku dle § 37 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zaměstnavatelé mohou nahlášení a obsazení pracovních míst vůči úřadu práce plnit uvedenými způsoby a prostřednictvím níže uvedeného formuláře „Formulář hlášení volného pracovního místa“:
 
• osobně po domluvě
• faxem: 
  pro okres Karlovy Vary 353 225 544
  pro okres Sokolov 950 161 302
  pro okres Cheb 950 117 302

• písemně na adrese Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech:
  pro okres Karlovy Vary, Závodní 385/98, 360 01  Karlovy Vary
  pro okres Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov 1
  pro okres Cheb, Svobody 207/52, 350 02 Cheb 2

• e-mailem na výše uvedené e-mailové adresy jednotlivých pracovníků

• datovou schránkou na výše uvedené ID datových schránek kontaktních pracovišť

• zadáním volného místa pomocí internetu (http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/udrzbavm)

 
Při nahlašování volného pracovního místa potřebujeme znát:

•  profese a další specifické požadavky
•  IČO (u fyzické osoby i rodné číslo)
•  název organizace
•  jméno statutárního zástupce
•  jméno kontaktní osoby pro styk s ÚP
•  přesnou adresu přijímacího pracoviště
•  telefonní spojení
•  místo výkonu práce
•  souhlas se zveřejněním volného místa
•  mzdové rozpětí (povinně částku od)
 
Krajská pobočka nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními (§ 126 odst.2) a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům.
Krajská pobočka rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Rušení volných míst

Zrušení či obsazení volného místa lze provést stejně jako nahlášení.
 
 
 Obsazení místa nebo jeho zrušení je nutno oznámit bezprostředně zpět na Úřad práce.

 
 
Soubor ke stažení: FORMULAŘ HLÁŠENÍ VOLNÉHO PRACOVNÍHO MIÍSTA.DOC
Poslední aktualizace: 29. 8. 2019, Velikost: 175 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky