Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Zaměstnávání cizinců
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně
Zaměstnávání občanů EU a cizinců třetích zemí, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání


V souladu se Zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.,  § 87 a § 98, který nabyl účinnosti 1. 10. 2004, je povinností zaměstnavatele (českého či zahraničního subjektu) nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání písemně informovat o této skutečnosti příslušný úřad práce dle místa výkonu práce.

Bližší informace zde

Tiskopisy a formuláře zde

Zaměstnávání cizinců na pracovní povolení


Úřad práce při rozhodování postupuje dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a zák. č. 436/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Žádosti o povolení k zaměstnání cizince vyřizuje příslušný úřad práce podle místa výkonu práce.

Tiskopisy a formuláře zde

Kontaktní pracovníci v jednotlivých okresech


Blansko Ing. Hana Fišerová 950 103 435 hana.fiserova@uradprace.cz pracovní povolení + EU informace
Brno-město Monika Janáčková, Dis.
950 104 231 monika.janackova@uradprace.cz pracovní povolení
Hana Čornaničová
950 104 232 hana.cornanicova@uradprace.cz pracovní povolení
Denisa Špánková
950 104 431 denisa.spankova@uradprace.cz EU - informace
Gabriela Adamiecová
950 104 236 gabriela.adamiecova@uradprace.cz pracovní povolení
Gabriela Souhradová
950 104 242 gabriela.souhradova@uradprace.cz EU - informace
Pavlína Klabalová 950 104 275 pavlina.klabalova@uradprace.cz zelené a modré karty, EU-informace
Brno-venkov Alena Škárová 950 105 360 alena.skarova@uradprace.cz pracovní povolení, EU-informace, modré a zelené karty
Břeclav Ing. Tereza Gajdůšková
Radek Beneš
950 107 444
950 107 481
tereza.gajduskova@uradprace.cz
radek.benes@uradprace.cz
pracovní povolení, EU-informace
Hodonín Ing. Milena Mrázová 950 115 320 milena.mrazova@uradprace.cz EU-informace, EURES,pracovní povolení,zelené, modré karty
Vyškov Petra Ulrichová Dis.
950 174 441 petra.ulrichova@uradprace.cz EU - informační karty
Eva Jachymiáková 950 174 321 eva.jachymiakova@uradprace.cz pracovní povolení, zaměstnanecké a modré karty
Znojmo František Hruška
950 176 454 frantisek.hruska@uradprace.cz

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky