Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Projekty ESF > Ukončené projekty > Grantové projekty
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Grantové projektyGrantové projekty jsou projekty, jejichž realizátorem není úřad práce a které jsou zaměřeny na specifické skupiny nezaměstnaných UoZ/ZoZ se snahou komplexně řešit jejich nezaměstnanost.
UoZ a ZoZ se mohou účastnit aktivit grantových projektů realizovaných na základě OP LZZ, u kterých je poskytovatelem dotace MPSV, z vlastní iniciativy a zájmu nebo na základě vyslání příslušným úřadem práce.


PŘEHLED ukončených grantových projektů:UoZ - uchazeč o zaměstnání dle par. 24 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.                               
ZoZ - zájemce o zaměstnání dle par. 22 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.                               

 

Úřad práce, KrP v Brně - OP LZZ v JmK

 

Název projektu Stav Oblast podpory Č. výzvy Reg. č. projektu Cílová skupina projektu Realizátor projektu Začátek projektu Konec projektu
Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi ukončen
2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 91
CZ.1.04/2.1.01/91.00187 UoZ a ZoZ se zájmem o zahájení podnikatelské činnosti, přičemž je kladen důraz především na osoby, které jsou ohroženy dopady ekonomické krize a osoby z venkovských oblastí, které jsou ohrožené na trhu práce. Ústav sociálních inovací,o.p.s. 05/2013 05/2015
Příprava na práci po 50 ukončen 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce 96
CZ.1.04/3.3.05/96.00143 UoZ, kteří potřebují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání – fyzické osoby starší 50 let věku a jsou v evidenci na ÚP ČR nad 6 měsíců.
FRAMO s.r.o. 03/2013 02/2015
Směrem k práci ukončen 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 91
CZ.1.04/2.1.01/91.00293
Nezaměstnané osoby se zdravotním postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.
Liga vozíčkářů 03/2013 02/2015
Víme jak na to, přidejte se k nám! ukončen 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 91
CZ.1.04/2.1.01/91.00162
UoZ, osoby do 25 let
 osoby (dlouhodobě) nezaměstnané,
 (začínající) podnikatelé/ky
BEVE, spol. s r.o 12/2012 11/2015
Motivace, poradenství a podpora potencionálních podnikatelek a podnikajících žen ukončen 4.3.4 Sociální integrace a rovné příležitosti 88
CZ.1.04/3.4.04/88.00330 Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti.
- Dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců).
- Ženy v předdůchodovém věku.
- Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce.
BEVE, spol. s r.o 11/2012 10/2014
Zvládneme to také ukončen 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 91
CZ.1.04/2.1.01/91.00114 UoZ pečující o dítě do 15 let věku, s preferencí osob pečující o dítě v předškolním věku, kteří jsou v evidenci na okresních úřadech práce v Jihomoravském kraji, bez ohledu na délku evidence. Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. 02/2013 08/2014
Začít můžeš kdykoliv! ukončen 4.3.4 Sociální integrace a rovné příležitosti 88
CZ.1.04/3.4.04/88.00300Ženy ve věku kolem 50 let, které chtějí začít podnikat nebo hledají nové uplatnění na pracovním trhu.
Santia, spol. s r.o. 11/2012 06/2014
S dětmi do práce ukončen 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 74
CZ.1.04/2.1.01/74.00181 UoZ pečující o dítě do 15 let
 věku.  
M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko
06/2012 05/2014
Do práce po padesátce ukončen 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 74
CZ.1.04/2.1.01/74.00180 UoZ nad 50 let věku a s evidencí na ÚP déle než 5 měsíců s bydlištěm v Jihomoravském  kraji. MARLIN, s.r.o. 05/2012 04/2014
IKAROS ukončen 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce 75 CZ.1.04/3.3.05/75.00014 Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace.
Zaměstnanost o.s. 05/2012 04/2014
Agentura 3Z ukončen 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 74
CZ.1.04/2.1.01/74.00305 Osoby (dlouhodobě) nezaměstnané,
 osoby s tělesným postižením,
 osoby s mentálním postižením.
Liga vozíčkářů 04/2012 03/2014
S novou kvalifikací na trh práce ukončen 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 74
CZ.1.04/2.1.01/74.00291 Osoby pečující o děti do 15 let,
 dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 6 měsíců).
Everesta, s.r.o. 04/2012 03/2014
Pracovní příležitosti pro osoby do 25-ti let věku v Jihomoravském kraji ukončen 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 74
CZ.1.04/2.1.01/74.00257 Osoby do 25 let. Džob s.r.o. 03/2012
02/2014
Vzdělávání k prosazení na trhu práce ukončen 4.3.4 Sociální integrace a rovné příležitosti 54 CZ.1.04/3.4.04/54.00270 Rodiče s dětmi (zvláště ženy), dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců).
ECS Edconsia, s.r.o. 10/2009 06/2013
Návrat na trh práce rekvalifikací a sebezaměstnáním ukončen 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 63 CZ.1.04/2.1.01/63.00056
UoZ starší 50 let věku, osoby se zdravotním omezením nebo postižením,
 osoby pečující o dítě do věku 15 let.
Mgr.Marie Čigelská 03/2011 12/2012
Aktivní přístup, věk nerozhoduje ukončen 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce 96 CZ.1.04/3.3.05/D6.00316
Osoby nad 50 let,osoby (dlouhodobě) nezaměstnané.
 osoby pečující o dítě do věku 15 let.
Age Management o.s. 11/2014 10/2015
Integrace osob starších 50 let na trh práce ukončen 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce D6 CZ.1.04/3.3.05/D6.00277
Osoby, které se staraly/starají o osobu blízkou a nyní se chtějí vrátit zpět do pracovního procesu, osoby nad 50 let dlouhodobě vedené na Úřadu práce jako UoZ, kteří mají zájem o kvalifikaci v oblasti sociálních služeb.
 osoby pečující o dítě do věku 15 let.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město 11/2014 10/2015
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky