Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Projekty ESF > Ukončené projekty
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013Tyto projekty byly financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Realizace projektů probíhala v celém regionu Jihomoravského kraje.Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) vymezoval priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013 a byl zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně se v období 2007 – 2013 podílel na realizaci „národních individuálních projektů“, samostatně realizoval „regionální individuální projekty“ a spolupracoval při realizaci „grantových projektů“. Regionální individuální projekty realizovala Krajská pobočka ÚP ČR samostatně nebo s využitím dodavatelů služeb – vzdělávacích a poradenských firem.Národní individuální projekty – ukončené:–    Vzdělávejte se pro stabilitu!
–    Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace (VSPR! - rekvalifikace)
–    Vzdělávejte se pro růst! – Adaptabilita
–    NIP - Veřejně prospěšné práce
–    NIP - Společensky účelná pracovní místa
–    NIP - Poradenství a rekvalifikace
–    NIP - Vzdělávání a dovednosti pro trh práce

Přehled ukončených národních individuálních projektů zde
Regionální individuální projekty – ukončené:


–    Recept na úspěch
–    Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II
–    Odborné praxe pro mladé do 30 let v JmK
–    Cesta na trh práce
–    Práce jako pomoc
–    Sladění práce a rodiny
–    45 plus v Jihomoravském kraji
–    Po roce do práce v JmK
–    Vzdělávejte se pro růst v JmK
–    Příležitost pro mladé do 30 let
–    Kariéra bez bariér
–    Klíč k nezávislosti v JmK
–    Praxí k perspektivní kariéře
–    Most ke vzdělávání v JmK
–    Návrat rodičů na trh práce v JmK
–    Zpět na trh práce v JmK
–    Vzdělání – praxe – zaměstnání
–    Aktivní padesátka v JmK
–    Šance pro Vás v JmKPřehled ukončených regionálních individuálních projektů zde
Grantové projekty – ukončené:–    Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi
–    Příprava na práci po 50
–    Směrem k práci
–    Víme jak na to
–    Přidejte se k nám!
–    Motivace, poradenství a podpora potencionálních podnikatelek a podnikajících žen
–    Zvládneme to také
–    Začít můžeš kdykoliv!
–    S dětmi do práce
–    Do práce po padesátce
–    IKAROS, Agentura 3Z
–    S novou kvalifikací na trh práce
–    Pracovní příležitosti pro osoby do 25-ti let věku v Jihomoravském kraji
–    Vzdělávání k prosazení na trhu práce
–    Návrat na trh práce rekvalifikací a sebezaměstnáním

Přehled ukončených grantových projektů zde
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky