Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Projekty ESF > Projekty v realizaci > Národní individuální projekty > Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)"


 

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597


Projekt VDTP II navazuje na projekt VDTP. Projekt je určen především uchazečům a zájemcům o zaměstnání, k posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Bližší informace o projektu a naleznete na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/vdtp-ii.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky