Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Projekty ESF > Projekty v realizaci > Národní individuální projekty > PDU
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


PROJEKT "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“


 

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_121/0010247


Cíle projektu:

-    zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti dlouhodobě evidovaných UoZ,
-    prevence nelegální práce,
-    začleňování dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání se sociálním znevýhodněním na volný trh práce,
-    podpora cílové skupiny komplexním poradenstvím a posilováním motivace ke změně,
-    podpora pracovních míst


Cílové skupiny:

  •     Zejména osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu kumulace znevýhodnění a hendikepů.
  •     Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání (v evidenci ÚP ČR nad 12 měsíců), přednostně uchazeči o zaměstnání opakovaně nebo dlouhodobě pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi.
  •     Uchazeči o zaměstnání, kteří byli ke dni vstupu do projektu v předchozích třech letech opakovaně evidovaní na ÚP ČR a současně jsou osobami s žádnou nebo nízkou kvalifikací (dle ISCED 0-2, tj. maximálně dosažené základní vzdělání).

Další informace o tomto projektu: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/pdu  


Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnáníKontaktní pracovníci PDU v jednotlivých okresech


Poradci pro zaměstnavatele

Blansko Barbora Němcová
950 103 533 barbora.nemcova1@uradprace.cz
Brno-město Bc. Šárka Roblová
950 104 408 sarka.roblova@uradprace.cz
Brno-venkov Ing. Eva Ester Lukášová
950 105 336 ester.lukasova@uradprace.cz
Břeclav Ivana Gajdová
950 107 441 ivana.gajdova@uradprace.cz
Hodonín Kateřina Veselá
950 115 464 katerina.vesela@uradprace.cz
Vyškov Sylva Smejkalová
950 174 485 sylva.smejkalova@uradprace.cz
Znojmo Pavel Herzig
950 176 453 pavel.herzig@uradprace.cz


Poradci pro dlouhodobě nezaměstnané

Blansko Michael Doskočil
950 103 538 michael.doskocil@uradprace.cz
Brno-město Bc. Michaela Bažantová
950 104 192 michaela.bazantova@uradprace.cz
Brno-venkov Miluše Bečičková
950 105 343 miluse.becickova@uradprace.cz
Břeclav Ing. Šárka Budovičová
950 107 429 sarka.budovicova@uradprace.cz
Hodonín Hana Strmisková
950 115 546 hana.strmiskova@uradprace.cz
Vyškov Kateřina Novotná
950 174 485 katerina.novotna4@uradprace.cz
Znojmo Alena Vrbová
950 176 459 alena.vrbova@uradprace.cz


Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky