Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Projekty ESF > Projekty v realizaci
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020


( doba realizace projektů: do konce roku 2023 )
Tyto projekty jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Realizace projektů probíhá v celém regionu Jihomoravského kraje.Operační program Zaměstnanost (OPZ) pokrývá oblasti:
•    podpory zaměstnanosti,
•    rovných příležitostí žen a mužů,
•    adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
•    dalšího vzdělávání,
•    sociálního začleňování a boje s chudobou,
•    modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
•    podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.
Národní individuální projekty – v realizaci:


-    Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II
-    Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II
-    Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání


Přehled národních individuálních projektů v realizaci zde

Regionální individuální projekty – v realizaci:


-    ŽIVOT BEZ BARIÉR Jihomoravském kraji
-    Šance pro rodiče v Jihomoravském kraji   
-    50 PLUS v Jihomoravském kraji
-    Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji


Přehled regionálních individuálních projektů v realizaci zde

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky