Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Mezinárodní spolupráce a projekty > Implementace Age managementu v ČR
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně

Představení projektu
„Implementace Age Managementu v České republice“

OP LZZ, 5.1 Mezinárodní spolupráce


 Hlavním cílem projektu je vytvoření nástrojů k řešení problematiky cílové skupiny 50+ na trhu práce formouimplementace principů Age Managementu za podpory mezinárodní spolupráce s Nizozemskem.
Předkladatelem projektu je Asociace institucí vzdělávání dospělých, o.s., která vytvořila partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně, Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Brně a nově s Gender Studies o.p.s. Zahraničním partnerem projektu je organizace Blik op Werk, která je pověřena implementací nástrojů Age Managementu v Nizozemsku a problematikou stárnoucích zaměstnanců se dlouhodobě zabývá.
V rámci KA projektu bude vytvořena široká tematická síť v oblasti Age Managementu (15 organizací), která se bude podílet na činnosti expertního týmu projektu. Bude zpracována analýza nástrojů, metod a postupů v oblasti Age Managementu v ČR i EU, vyvinuty 3 moduly vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny, realizováno pilotní ověření vyvinutých vzdělávacích modulů, kterého se zúčastní 202 osob, bude provedeno pilotní testování WAI u 144 osob a provedeno statistické vyhodnocení, které bude podkladem pro iniciaci možných změn v oblasti pracovně lékařské péče. Důležitým výstupem bude zpracování příručky "Možnosti uplatnění Age Managementu v ČR."
Všechny organizace zapojené do tematické sítě zajistí širokou publicitu v oblasti Age Managementu v ČR a mainstreaming výstupů projektu. Veškeré aktivity budou vyhodnoceny směrem k naplňování specifických cílů Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí 2013-2017.
Udržitelnost projektu je zajištěna aplikováním principů Age Managementu do činností zainteresovaných organizací, ale zejména širokou tematickou sítí, proškolenými osobami a aktivitami v rámci mainstreamingu.
Realizované aktivity úzce navazují na předcházející projekt OP LZZ "Strategie Age Managementu v ČR, který realizovala AIVD ČR o.s. v téměř shodném partnerství, a který byl oceněn v listopadu 2012 Národní cenou kvality za podporu Age Managementu v ČR.

Web stránky projektu: http://www.aivd.cz/implementace-age-managementu-v-ceske-republice
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky