Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Hlášení volných míst
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně
Nahlašování volných míst     


Zaměstnavatel může podle ustanovení §35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce.

Krajská pobočka Úřadu práce volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje, včetně zveřejnění v elektronických médiích. Krajská pobočka Úřadu práce nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními (§ 126 odst. 2) a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Krajská pobočka Úřadu práce rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů (§ 126 odst. 2) nebo za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Zaměstnavatelé mohou volná místa hlásit tímto způsobem:

• osobně po domluvě na výše uvedených číslech
• telefonicky
• faxem
• písemně
• e-mailem
• zadáním volného místa pomocí internetu

Informace, které je nutno uvést při nahlášení volného místa, naleznete v přiloženém formuláři

Rušení volných míst

Obsazení místa nebo jeho zrušení je nutno bezprostředně oznámit na Úřad práce. Zrušení či obsazení volného místa lze provést stejně jako nahlášení.


Kontaktní pracovníci v jednotlivých okresechBlansko Romana Čejková 950 103 434 romana.cejkova@uradprace.cz 
Brno-město Dagmar Hlaváčová
950 104 238 dagmar.hlavacova@uradprace.cz
Brno-venkov Mgr. Kristýna Králová
950 105 335 kristyna.kralova@uradprace.cz  fax : 950 105 500
Břeclav Radim Wimmer 950 107 683 radim wimmer@uradprace.cz  fax : 950 107 410
Hodonín Lenka Rebendová 950 115 321 lenka.rebendova@uradprace.cz  fax : 950 115 302
Vyškov Kateřina Slezáková
950 174 454 katerina.slezakova@uradprace.cz  fax:  950 174 302
Znojmo Marcela Komárková 950 176 321 marcela.komarkova@uradprace.cz  fax : 950 176 302


Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky