Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihočeský kraj > Vyžádané informace dle zák. č. 106/1999 Sb
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě, nebo služby elektronických komunikací. Žádost vyřizuje Odbor kontrolně právní krajské pobočky ve spolupráci s věcnými útvary krajské pobočky a jednotlivých kontaktních pracovišť. Odbor kontrolně právní nevyřizuje žádosti mimo rámec zákona č. 106/1999 Sb., nevyřizuje dotazy a informace pro média (tiskový mluvčí Úřadu práce České republiky) a povinnost poskytovat informace se mimo jiné netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Úřad práce České republiky neposkytne nebo může omezit poskytnutí informace v případech stanovených zákonem.
 
V agendě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je za Odbor kontrolně právní Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích kontaktní osobou:

Ing. Daniela Valíková, tel.: 950 109 466, email: daniela.valikova@uradprace.cz
Povinně zveřejňované informace

Sazebník úhrad
Poskytnuté informace

Poslední aktualizace: 7. 1. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky