Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihočeský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Projekty v realizaci


Národní individuální projekty (NIP) 

Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II),Efektivní služby zaměstnanosti (EFES),Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II),Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II),Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená
(NoPP - SÚPM)
,Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce
(NoPP - VPP)
,Nové pracovní příležitosti (NoPP)

Regionální individuální projekty (RIP)

Záruky pro mladé v Jihočeském kraji

Se sousedy II (zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji)

Práce a život v Jihočeském kraji


Projekty v realizaci - RIP

Název projektu

Stav

Oblast podpory

Číslo výzvy

Registrační číslo

Cílová skupina

Rozpočet

Začátek projektu

Konec projektu

Záruky pro mladé v Jihočeském kraji

V realizaci

03_15_004

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007

Uchazeči do 30 let věku (29 let včetně), s praxí max. do 2 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání, s evidencí nad 3 měsíce

63.839.908,--Kč

1.1.2016

30.9.2020

Se sousedy II (zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji)

V realizaci

03_15_010

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000033

Uchazeči a zájemci o zaměstnání; společným znakem cílové skupiny je bydliště s obtížnou dopravní dostupností (často v kombinaci s dalšími znevýhodněními -dlouhodobá nezaměstnanost, péče o závislé osoby, ztráta profesních dovedností, nízká motivace, apod.)

44 961 000,- Kč

1. 12. 2015

31. 05. 2021

Práce a život v Jihočeském kraji

V realizaci

03_15_010

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000034

Uchazeči v evidenci 12 a více měsíců nepřetržitě a dále také osoby, které se ocitávají v opakovaných evidencích, z nichž ta aktuální živá evidence je v délce 5 a více měsíců (tzv. skrytá dlouhodobá nezaměstnanost)

44 800 776,- Kč

1. 12. 2015

30. 06. 2020

Za úplnost informací na stránce odpovídá: Miroslav Šťastný, Úřad práce v Českých Budějovicích
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky