Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihočeský kraj > APZ
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)


Aktivní politika zaměstnanosti jako součást státní politiky zaměstnanosti přispívá k tvorbě a udržení pracovních míst a napomáhá tak zmírňovat nepříznivou situaci občanů hledajících nové pracovní uplatnění.

Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“), podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.

 

Předpisy upravující poskytování příspěvků zaměstnavatelům a uchazečům o zaměstnání v rámci APZ :

 

  • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů a zaměstnání a zájemců o zaměstnání
  • nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

 Poslední aktualizace: 23. 3. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky