Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Kudy kam II v Královéhradeckém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Název projektu:

Kudy kam II v Královéhradeckém kraji

Doba realizace:

1. 3. 2016 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000020

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je určen na podporu osob sociálně vyloučených a exkluzí ohrožených. Hlavním cílem projektu je podpořit opětovný návrat těchto lidí na otevřený trh práce. Projekt je založen na obnově režimových návyků a nácviku pracovních dovedností, které jsou spojeny s obnovením sociálních kontaktů a vazeb. Důraz je kladen na poradenství, individuální přístup a podporu při hledání pracovního uplatnění. Předpokládáme, že více než sto účastníků projektu získá zaměstnání na podpořených pracovních místech.


Pro koho je projekt určen?

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR - krajské pobočce v Hradci Králové, kteří z různých důvodů potřebují zvýšenou péči při hledání či zprostředkování pracovního uplatnění.


Jaké jsou formy podpory?

Individuální a skupinové poradenství, které podporuje účastníka a zlepšuje jeho pozici při hledání pracovního uplatnění.

Motivačně-poradenský program, který bude probíhat 5 týdnů s celkovou hodinovou dotací min. 120 hodin a je koncipován tak, aby odpovídal možnostem a schopnostem cílové skupiny. Základem programu bude kombinace teoretických a praktických aktivit, postupné zvyšování nároků na zapojení účastníků po stránce časové i obsahové. Obsahem školení budou diskuze, přednášky a školení k tématům: sociálně-právní poradenství, finanční a psychologické poradenství při řešení náročných životních situací, orientace na trhu práce a vyhledávání volných míst, příprava na přijímací pohovor a jiné. Součástí bude také např. pracovní diagnostika, coaching a základy práce s počítačem.

Předpokládáme zprostředkování zaměstnání na podpořeném pracovním místě pro minimálně 100 účastníků projektu a pracovní uplatnění formou vyhrazených společensky účelných pracovních míst nebo veřejně prospěšných prací na 12 až 24 měsíců.

Účast na aktivitě Motivačně-poradenský program bude podpořena úhradou nákladů na dopravu z místa bydliště na místo konání aktivity.


Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Kudy kam II v Královéhradeckém kraji navazuje na obdobný, již úspěšně ukončený projekt Kudy kam.


Kam se obrátit pro informace?

Kontaktní osoby:


Hradec Králové

Ilona Čelovská

950 116 482

ilona.celovska@uradprace.cz


Jičín

Vanda Kořínková

950 122 231

vanda.korinkova@uradprace.cz


Náchod

Filip Tyburec

950 138 432

filip.tyburec@uradprace.cz


Rychnov nad Kněžnou

Markéta Kašková

950 159 463

marketa.kaskova@uradprace.cz


Trutnov

Michaela Ševcová

950 168 409

michaela.sevcova@uradprace.czPoslední aktualizace: 28. 11. 2018

Formuláře pro zaměstnavatele

Soubor ke stažení: Dotazník pro zaměstnavatele
Popis: Upozorňujeme zaměstnavatele, kteří mají zájem zapojit se do projektu Kudy kam II v Královéhradeckém kraji, že na www s informacemi o projektu je k dispozici dotazník pro uvedení základních údajů.
Datum uveřejnění: 23. 6. 2017, Poslední aktualizace: 26. 7. 2017, Velikost: 54 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Dotazník pro zaměstnavatele
Poslední aktualizace: 26. 7. 2017, Velikost: 220 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na SÚPM vyhrazené
Popis: Upozorňujeme zaměstnavatele, že byl uveřejněn formulář žádosti o příspěvek na SÚPM vyhrazené pro účastníky projektu Kudy kam II v Královéhradeckém kraji a formulář vyúčtování mzdových nákladů.
Datum uveřejnění: 7. 7. 2017, Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 168 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na SÚPM vyhrazené
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 192 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazené
Datum uveřejnění: 7. 7. 2017, Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 102 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazené
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 189 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na VPP
Popis: Upozorňujeme zaměstnavatele, že byl uveřejněn formulář žádosti o příspěvek na VPP pro účastníky projektu Kudy kam II v Královéhradeckém kraji a formulář vyúčtování mzdových nákladů.
Datum uveřejnění: 7. 7. 2017, Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 170 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na VPP
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 193 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Vyúčtování mzdových nákladů na VPP
Datum uveřejnění: 7. 7. 2017, Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 61 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Vyúčtování mzdových nákladů na VPP
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 196 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky