Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.Název projektu:

Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji
Doba realizace:
1. 3. 2016 – 30. 6. 2022
Reg. č. projektu:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000019
Forma financování:
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


Jaký problém projekt řeší?

Projekt je primárně zaměřen na uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR - krajské pobočce v Hradci Králové, kteří splňují kritéria cílové skupiny. Záměrem projektu je podpora těchto osob formou zhodnocení a prosazení jejich dlouholetých praktických zkušeností a rozšíření jejich dovedností o potřebné klíčové kompetence. Projekt je založen na poradenství, zvyšování kvalifikace a následném zaměstnávání klientů. Předpokládáme, že cca 84 úspěšným absolventům motivačně-poradenského programu bude nabídnuto podporované zaměstnání formou společensky účelného pracovního místa.


Pro koho je projekt určen?

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání od 50 let věku minimálně s výučním listem, kteří zvýšenou péči pro svůj věk potřebují (§ 33 ZoZ).


Jaké jsou formy podpory?

Motivačně – poradenský program – bude probíhat čtyři týdny, cca 6 hodin denně a bude koncipován tak, aby odpovídal možnostem a schopnostem cílové skupiny. Základem bude téma klíčových kompetencí (1. komunikace a kooperace, 2. zodpovědnost, 3. výkon a hodnocení, 4. samostatnost a zdůvodňování, 5. řešení problémů a kreativita, 6. učit se přemýšlet). V rámci předpokládaných 120 hodin účastníci absolvují i další tematické kurzy (obsluha PC pro účely vyhledávání volných míst, pracovně-právní minimum, finanční gramotnost, zdravý životní styl včetně zásad pozitivního myšlení a péče o duševní zdraví).

Diagnostické a poradenské služby - Po celou dobu účasti v projektu budou mít klienti zajištěnu dostupnou individuální poradenskou službu, na které se budou podílet odborní pracovníci projektu. Odborní pracovníci budou s klienty pracovat s ohledem na výstupy z Motivačně-poradenského programu a s cílem připravit je na opětovný vstup do zaměstnání. Tato klíčová aktivita obsahuje pracovní diagnostiku, sestavení osobního plánu přípravy (OPP) pro každého účastníka, kontakt s potenciálními zaměstnavateli.

Rekvalifikace - Klienti, kteří budou mít ve svém osobním plánu přípravy stanoveno doplnění (rozšíření, zvýšení, prohloubení) kvalifikace, absolvují rekvalifikaci v příslušném oboru. Předpokládané typy rekvalifikací budou: Strážný, Základy obsluhy osobního počítače, Obsluha osobního počítače, Pracovník v sociálních službách, Základy podnikání, Obsluha elektrovozíku a motovozíku - vysokozdvižný, volantový do 5ti tun.

Podporované zaměstnání - Vhodná pracovní místa u zaměstnavatelů budou vyhledávána v rámci individuálního poradenství ve spolupráci s odbornými pracovníky a odbornými pracovnicemi na úřadech práce. Pracovní místa budou podporována finančními příspěvky dle metodiky APZ.


Účast v projektu může být podpořena formou tzv. přímé podpory. V projektu budou využity zejména následující formy přímé podpory-doprava účastníků, zajištění stravování a ubytování účastníků na aktivitách Motivačně poradenský kurz, Diagnostické a poradenské služby a Rekvalifikace.


Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji navazuje na obdobný, již úspěšně ukončený projekt Klíčové kompetence v Královéhradeckém kraji.


Kam se obrátit pro informace?


Kontaktní osoby:


Koordinátor projektu


Hradec Králové

Mgr. Jan Pilný

950 116 561

jan.pilny@uradprace.cz

 

Odborné pracovnice projektu


Hradec Králové

Jana Vítková

950 116 595

jana.vitkova@uradprace.cz


Jičín

Lucie Machová

950 122 342

lucie.machova1@uradprace.cz


Náchod

Radka Skládalová

950 138410 

radka.skladalova@uradprace.czRychnov nad Kněžnou

Jana Jamborová, DiS.

950 159 457

jana.jamborova1@uradprace.czTrutnov

Jitka Šolínová

950 168 407

jitka.solinova@uradprace.cz

Datum uveřejnění: 11. 5. 2016, Poslední aktualizace: 27. 2. 2019
Dotazník pro zaměstnavatele


Upozorňujeme zaměstnavatele, kteří by měli zájem zapojit se do projektu "Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji" a čerpat podporu na Společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro klienta projektu, že byl uložen na web Dotazník pro zaměstnavatele.

V případě zájmu dotazník vyplňte a kontaktujte odborného pracovníka projektu ve vámi vybraném okrese. 

Datum uveřejnění: 1. 3. 2016, Poslední aktualizace: 2. 6. 2017
Soubor ke stažení: Dotazník pro zaměstnavatele
Popis: Upozorňujeme žadatele o vstup do projektu Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji, že byl na web uložen formulář "Dotazník pro zaměstnavatele".
Datum uveřejnění: 2. 6. 2017, Poslední aktualizace: 21. 11. 2017, Velikost: 28 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Informace pro zaměstnavatele


Upozorňujeme zaměstnavatele, kteří se chtějí zapojit do projektu "Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji" a chtějí využít podporu na vyhrazená společensky účelná pracovní místa, že byl na web vložen formulář "Žádost o příspěvek na SÚPM" a formulář "Vyúčtování SÚPM vyhrazené".


Datum uveřejnění: 29. 6. 2017
Soubor ke stažení: Formulář vyúčtování SÚPM od 1. 11. 2018
Datum uveřejnění: 29. 6. 2017, Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 102 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Formulář vyúčtování SÚPM od 1. 11. 2018
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 286 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na SÚPM vyhrazené
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 168 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na SÚPM vyhrazené
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Velikost: 192 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Dotazník pro zaměstnavatele
Poslední aktualizace: 21. 11. 2017, Velikost: 28 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky