Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Národní individuální projekty > Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Reg. č. projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

 1. O projektu, pro koho je určen
  Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců.
  Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.
 2. Cílová skupina projektu
  Projekt je určen pro zaměstnavatele ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.
 3. Způsob podpory
  Projekt umožní vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.
 4. Realizace
  Zaměstnavatel zpracuje žádost, kterou si stáhne z webové stránky MPSV včetně povinných příloh, doručí ji na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Podrobné podmínky vstupu do projektu :

http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ je realizován v období od 1.12.2015 do 30.11.2020, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.8.2020

Kontakty:

Pracoviště HK
Martina Barešová, tel. 950 116 583, e-mail: martina.baresova(a)uradprace.cz
Markéta Černíčková, tel. 950 116 582, e-mail: marketa.cernickova(a)uradprace.cz
Lenka Poláková, tel. 950 116 424, e-mail: lenka.polakova(a)uradprace.cz
Eva Rejlová, tel. 950 116 417, e-mail: eva.rejlova(a)uradprace.cz
Mgr. Kateřina Šimáková, tel. 950 116 533, e-mail: katerina.simakova(a)uradprace.cz

Pracoviště NA
Milena Bezděková, tel. 950 138 449, e-mail: milena.bezdekova(a)uradprace.cz
Bc. Martin Frauenterka, tel. 950 138 476, e-mail: martin.frauenterka(a)uradprace.cz
Eva Sobotková, tel. 950 138 440, e-mail: eva.sobotkova(a)uradprace.cz

Pracoviště RK
Tereza Eisnerová, DiS., tel. 950 159 423, e-mail: tereza.eisnerova1(a)uradprace.cz
Kateřina Šklíbová, tel. 950 159 425, e-mail: katerina.sklibova(a)uradprace.cz
Michaela Šulhová , tel. 950 159 453, e-mail: michaela.sulhova(a)uradprace.cz

Pracoviště TU
Monika Peterová, DiS, tel. 950 168 404, e-mail: monika.peterova(a)uradprace.cz
Ing. Mariana Salwenderová, tel. 950 168 405, e-mail: mariana.salwenderova(a)uradprace.cz
Petr Vojíř, tel. 950 168 403, e-mail: petr.vojir(a)uradprace.cz

Pracoviště JC
Josef Zinecker, tel. 950 122 371, e-mail: josef.zinecker(a)uradprace.cz
Ing. Ivana Mašková, tel. 950 122 343, e-mail: ivana.maskova(a)uradprace.cz

Poslední aktualizace: 12. 12. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky