Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Příspěvek na podporu regionální mobility
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Příspěvek na podporu regionální mobility

Od 1. 4. 2016 je možné v pěti krajích - v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském požádat o příspěvek na podporu regionální mobility. Od 1. 7. 2016 je možné žádat o příspěvek také v Královéhradeckém kraji.

Od 1.7.2016 došlo ke změně podmínek pro možné získání příspěvku!


Příspěvkem může být podpořen:

 • uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců,
 • uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců,
 • zájemce o zaměstnání evidovaný na Úřadu práce ČR, u kterého došlo nebo dojde ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců,
 • uchazeč o zaměstnání, jemuž na základě dlouhodobých rozborů situace na místním trhu práce nebude možné s ohledem na jeho kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě, zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě jeho bydliště.

Jsou-li současně splněny následující podmínky:

 • pracovní poměr mezi novým zaměstnavatelem a zaměstnancem bude sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 6 měsíců, s jedním konkrétním místem výkonu práce (konkrétní adresa),
 • místo výkonu práce je na území České republiky.

Příspěvkem nemůže být podpořen uchazeč nebo zájemce:

 • který u nového zaměstnavatele v posledních 24 měsících před podáním žádosti o příspěvek už pracoval,
 • jehož bydliště je ve stejné obci, jako místo výkonu práce,
 • který u stejného zaměstnavatele v době podání žádosti nebo v měsíci předcházejícím vykonával nekolidující zaměstnání.

Pokud ÚP ČR žadateli žádost schválí, uzavře s ním písemnou dohodu. Zaměstnanec pak bude každý měsíc dokládat výplatní list, který mu vždy vydává zaměstnavatel za odpracovaný kalendářní měsíc. Částku tedy obdrží až po předložení tohoto dokumentu. Právě na jeho základě ÚP ČR prověří nárok na příspěvek za konkrétní měsíc, a to podle docházky do zaměstnání a výše hrubé mzdy. Za dobu absence na pracovišti ÚP ČR příspěvek nevyplatí. Doba poskytování příspěvku bude činit maximálně 12 měsíců.

ÚP ČR nebude příspěvek poskytovat na dojíždění do zahraničí (kromě Moravskoslezského kraje). A nevyplatí jej ani v případě, že výše hrubé mzdy žadatele přesáhne v konkrétním měsíci 1,5 násobek  hodnoty průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku.

Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí od 1 000 Kč do 3 500 Kč měsíčně podle dojezdové vzdálenosti. Přitom minimum je 10 kilometrů. Výjimku v tomto případě budou tvořit žádosti, kdy mezi bydlištěm a místem výkonu práce prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou. Na nejvyšší částku pak dosáhnou ti, kteří budou za prací dojíždět více než 50 km. Viz následující tabulka:


Dojezdová vzdálenost Výše měsíčního příspěvku
do 10 km
 • bez nároku
 • v případě, že není spojení veřejnou dopravou 1 000 Kč
10 – 25 km 1 500 Kč
25 – 50 km 2 500 Kč
nad 50 km 3 500 Kč

Formulář žádosti:

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni , sekce Žádosti o příspěvek aktivní politiky zaměstnanosti.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky