Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Informace z úseků ÚP > Poradenské služby
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Poradenské služby

  • Útvar poradenství poskytuje uchazečům a zájemcům o zaměstnání odbornou pomoc a podporu při hledání vhodného uplatnění na trhu práce. Realizuje akce skupinového poradenství,individuální poradenství,profesní diagnostiku. Zařazování do jednotlivých forem poradenství je posuzováno individuálně,vychází se zejména z pracovních a životních zkušeností,dosažené kvalifikace a stupně vzdělání a z možností uplatnění na trhu práce.
  • Individuální poradenství

Nabízí odbornou pomoc jednotlivci,je podporou k aktivnímu hledání zaměstnání. Jedná se o individuální pohovor nejen v oblastech souvisejících s nezaměstnaností a se zařazením do pracovního poměru. Možnost řešení problematiky volby vhodného povolání,orientace na trhu práce,pomoc při sepisování životopisu a motivačního dopisu,apod.

  • Skupinové poradenství

Poradenské programy jsou zaměřeny zejména na získání kompetencí pro uplatnění se na trhu práce,získání nebo prohloubení schopností a dovedností,zmapování vlastního potenciálu,sebepoznání. Práce ve skupině přináší výhody navázání nových kontaktů a zároveň nabízí možnosti řešení stávající situace klienta.

obrázek

  • Profesní diagnostika

Profesní neboli pracovní diagnostikou se ověřují předpoklady jednotlivce k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělávání. Psychodiagnostické metody pomohou uchazeči vybrat z možností dalšího pracovního uplatnění.

Kontakty na pracovníky poradenství:


Hradec Králové:
Jičín:

Náchod:
Rychnov nad Kněžnou:
Trutnov:
Poslední aktualizace: 30. 7. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky