Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Informace z úseků ÚP > Informační a poradenské středisko
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Informační a poradenská střediska (IPS)

Čeká Vás nebo Vaše dítě rozhodování, které ovlivní Vaši budoucí kariéru?
Potřebujete konkrétní rady a informace nebo jen hledáte někoho, s kým proberete vhodnost svého postupu, volby?
Zkušení kariéroví poradci IPS Vám mohou pomoci v oblasti volby, změny a doplnění kvalifikace a též v otázkách zhodnocení Vašich aktuálních profesních předpokladů.

IPS poskytují bezplatné služby kariérového poradenství:

  • žákům základních škol a jejich rodičům v otázkách volby vhodné vzdělávací cesty (střední školy),
  • studentům středních škol v oblasti změny oboru, školy, přípravy na volbu VŠ a vstup na trh práce,
  • široké veřejnosti v otázkách orientace na trhu práce při ztrátě zaměstnání, změně oboru, profese a rozhodování v otázkách zvyšování a změn kvalifikace,
  • uchazečům a zájemcům o zaměstnání v případě řešení situace změnou oboru, profese, zvyšováním a rozšiřováním kvalifikace a též v oblasti sebepoznání, prezentace svých schopností a dovedností spojených s vyhledáváním příležitostí na trhu práce.

Spolupracují s:

  • výchovnými poradci a pedagogy na základních a středních školách
  • pracovišti pedagogicko-psychologické poradny
  • ostatními útvary úřadu práce
  • poskytovateli dalšího vzdělávání, apod.

Užitečné adresy:


http://portal.mpsv.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.msmt.cz/ , www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
http://www.vstupnatrhprace.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/


Kontakty na pracovníky IPS:


Hradec Králové:
Jičín:
Náchod:
Rychnov nad Kněžnou:
Trutnov:

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky