Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Generální ředitelství > Organizační struktura
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

Organizační struktura Úřadu práce České republiky

Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Bližší podmínky organizačního uspořádání Úřadu práce České republiky stanoví statut a organizační řád; statut a organizační řád vydává generální ředitel s předchozím písemným souhlasem ministra práce a sociálních věcí.

Organizační struktura Generálního ředitelství Úřadu práce ČR - ke stažení v PDF

Organizační struktura krajských poboček Úřadu práce ČR - ke stažení v PDF

Generální ředitelství Úřadu práce ČR

fotografie: generální ředitelka PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
generální ředitelka ÚP ČR
profesní životopis

fotografie: ředitel Odboru zaměstnanosti Mgr. Jan Karmazín, MPA
ředitel Odboru zaměstnanosti
jan.karmazin(a)uradprace.cz
profesní životopis


JUDr. Vojtěška Nezvalová
vedoucí Oddělení zprostředkování a poradenství
vojteska.nezvalova(a)uradprace.cz


Ing. Eva Stratilová
vedoucí Oddělení aktivní politiky zaměstnanosti
eva.stratilova(a)uradprace.cz


Ing. Jana Dudková
vedoucí Oddělení Call centrum
jana.dudkova(a)uradprace.cz

fotografie: ředitelka Odboru pro sociální věci Mgr. Zdeňka Cibulková
ředitelka Odboru pro sociální věci
zdenka.cibulkova(a)uradprace.cz
profesní životopis


PhDr. Ing. Ondřej Muravecký
vedoucí Oddělení NSD pro HN, SSP a sociální práci
ondrej.muravecky(a)uradprace.cz


MgA. Milena Průžková
vedoucí Oddělení NSD pro OZP, dávky PP a IPSPO
milena.pruzkova(a)uradprace.cz

fotografie: ředitel Odboru kanceláře generálního ředitele Mgr. Viktor Najmon
ředitel Odboru kanceláře generálního ředitele
viktor.najmon(a)uradprace.cz
profesní životopis


Mgr. Jiří Radil
vedoucí Oddělení vnitřní správy
jiri.radil(a)uradprace.cz


Bc. Martin Válek
vedoucí Oddělení správy budovy
martin.valek(a)uradprace.cz


Ing. Miroslav Hladílek
vedoucí Oddělení správy majetku a investic
miroslav.hladilek(a)uradprace.cz


Mgr. Jana Čechová
vedoucí Oddělení sekretariát
jana.cechova(a)uradprace.cz

fotografie: ředitel Odboru projektová kancelář Ing. Zdeněk Osmanczyk
ředitel Odboru projektová kancelář
zdenek.osmanczyk(a)uradprace.cz
profesní životopis


Ing. Vítězslava Dudková
vedoucí Oddělení projektů vnitřních agend
vitezslava.dudkova(a)uradprace.cz

fotografie: ředitel Odboru informatiky Mgr. Karel Filipčík
ředitel Odboru informatiky
karel.filipcik(a)uradprace.cz
profesní životopis


Bc. Martin Jechort
vedoucí Oddělení rozvoje a bezpečnosti ICT
martin.jechort(a)uradprace.cz


Ing. Boris Kozic
vedoucí Oddělení provozu ICT
boris.kozic(a)uradprace.cz

fotografie: ředitelka Odboru ekonomického Ing. Bohdana Beránková
ředitelka Odboru ekonomického
bohdana.berankova(a)uradprace.cz
profesní životopis


Ing. Věra Frostová
vedoucí Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny
vera.frostova(a)uradprace.cz


Mgr. Kristýna Turečková
vedoucí Oddělení metodiky, účetnictví a výkaznictví
kristyna.tureckova(a)uradprace.cz

fotografie: vedoucí Oddělení interního auditora Ing. Michal Černík
vedoucí Oddělení interního auditora
michal.cernik(a)uradprace.cz

fotografie: ředitelka Odboru personálního a vzdělávání Ing. Jarmila Kotyzová
ředitelka Odboru personálního a vzdělávání
jarmila.kotyzova(a)uradprace.cz
profesní životopis


Ing. Naděžda Pavlová
vedoucí Oddělení personálního
nadezda.pavlova(a)uradprace.cz


Mgr. Jaroslav Dvořák
vedoucí Oddělení vzdělávání
jaroslav.dvorak(a)uradprace.cz

fotografie: tisková mluvčí Mgr. Kateřina Beránková
tisková mluvčí
katerina.berankova(a)uradprace.cz
+420 724 209 037
Poslední aktualizace: 3. 9. 2019

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky