Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Pro zaměstnavatele > Zaměstnávání OZP > JPRPSV - změny pro zaměstnavatele
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí – změny pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí budou na konci srpna 2019 nahrazeny jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená změny v používání některých aplikací určených pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Pro veřejnost jsou nové stránky k dispozici od 28. června 2019 v rámci souběžného provozu stávajícího portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednotné portálové řešení je dostupné na adresách web.mpsv.cz a web.uradprace.cz. Koncem srpna 2019 bude provoz původního portálu ukončen a uživatelé naleznou veškeré důležité informace pouze na adresách www.mpsv.cz a www.uradprace.cz. Termín nahrazení stávajícího portálového řešení novým portálem bude upřesněn. Do doby spuštění jednotného portálového řešení budou zachovány veškeré funkčnosti stávajícího portálu, tj. také evidence náhradního plnění.

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí přinese ve vztahu k chráněnému trhu práce některé inovace. Dotknou se jednak evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle ustanovení § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a také předkládání roční zprávy o činnosti zaměstnavatele uznaného za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle ustanovení § 78 odst. 6 písm. d) zákona o zaměstnanosti.

Evidence náhradního plnění

Evidence náhradního plnění, která bude od konce srpna 2019 provozována v rámci jednotného portálového řešení, nepřinese žádné změny, pokud jde o její funkcionalitu či strukturu zadávaných dat. Fungování aplikace bude popsáno v uživatelské příručce, která bude s předstihem k dispozici na stránkách jednotného portálového řešení. Faktury vystavené v rámci náhradního plnění budou do doby nasazení evidence náhradního plnění v rámci jednotného portálového řešení zadávány do stávající aplikace. Je potřeba zdůraznit, že faktury zadané do stávající evidence náhradního plnění budou automaticky migrovány do aplikace provozované v rámci jednotného portálového řešení.

Je však potřeba upozornit na změnu přihlašování právnických a fyzických osob do jednotného portálového řešení. Jedná se o změnu, která vyplývá ze zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, tedy o nutnost prokázání totožnosti pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

Do jednotného portálového řešení se tak bude možné přihlásit dvěma způsoby:

  • prostřednictvím systému e-identita - více informací a postup zajištění tohoto přihlášení naleznete na portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, tj. na adrese https://www.eidentita.cz,
  • prostřednictvím informačního systému datových schránek - více informací a postup zajištění tohoto přihlášení naleznete na informačním systému datových schránek, tj. na adrese https://www.datoveschranky.info/.

Z důvodu zajištění kontinuálního zadávání dokladů v režimu náhradního plnění a jejich kontroly ze strany odběratelů doporučujeme zaměstnavatelům přistupujícím do evidence náhradního plnění, aby si v průběhu měsíce července 2019 zajistili jednu z výše uvedených možností přihlášení do jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí.

S prvním přihlášením do evidence náhradního plnění v rámci jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí souvisí možnost předat pověření pro vkládání faktur a editaci údajů v aplikaci evidence náhradního plnění jiné osobě, než je vlastník náhradního plnění. Vlastníkem je v této souvislosti označen ten zástupce dodavatele / odběratele, jehož IČO či RČ figuruje v systému e-identita nebo datové schránce a je shodné s údaji dodavatele / odběratele v evidenci náhradního plnění. Vlastník se přihlásí a zaeviduje na novém portálu jako první. Následně může zadat pověřené osoby.

Roční zpráva o činnosti zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Zaměstnavatelé uznaní za zaměstnavatele na chráněném trhu práce mají podle ustanovení § 78 odst. 6 písm. d) zákona o zaměstnanosti povinnost předkládat Úřadu práce České republiky roční zprávu o své činnosti, a to vždy do 15. července následujícího kalendářního roku. V rámci jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí budou roční zprávu zadávat od 28. 6. 2019 do aplikace připravené na adrese https://web.mpsv.cz/web/cz/-/rocni-zprava-o-cinnosti-zamestnavatele-uznaneho-na-chtp. Na této adrese je také možné formulář roční zprávy stáhnout, vyplnit a zaslat Úřadu práce České republiky.

Z důvodu statistického vyhodnocování informací zadávaných do roční zprávy žádáme zaměstnavatele, aby preferovali zadání údajů do připravené aplikace, a to i v případě, že již v průběhu roku 2019 roční zprávu o své činnosti Úřadu práce České republiky zaslali. Informace zadané do připravené aplikace umožní vyhodnotit situaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, resp. poskytnou Ministerstvu práce a sociálních věcí informace potřebné pro zajištění efektivních a systémových změn v oblasti chráněného trhu práce.

Stejně jako v případě evidence náhradního plnění se budou zaměstnavatelé přihlašovat k připravené aplikaci prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace, tj. prostřednictvím systému e-identita nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: Sekce nám. ministryně pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky, oddělení 401. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky