Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Statistiky > Statistika výdělků
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Regionální statistika ceny práce


Regionální statistika ceny práce (RSCP) je systém pravidelného monitorování aktuální výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v jednotlivých krajích České republiky formou statistického šetření. Výdělková úroveň se zjišťuje na základě hodinového výdělku, hrubé mzdy, odpracované a neodpracované doby jednotlivých zaměstnanců za sledované období. RSCP, stejně jako Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), vychází z pravidelného výběrového statistického zjišťování s názvem „Čtvrtletní šetření o ceně práce“. Šetření je zařazeno do programu statistických zjišťování vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok – viz příloha vyhlášky č. 476/2006 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2007 (částka 156). Šetření provádí pracoviště státní statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Průběh a vývoj šetření řídí komise, složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zpracovatelem RSCP je TREXIMA, spol. s r.o. (http://www.trexima.cz/).

Primárním výsledkem RSCP jsou statistiky výdělkové úrovně jednotlivých zaměstnání (v klasifikaci CZ-ISCO), dalším produktem jsou odhady výdělkových parametrů zaměstnanecké populace krajů v členění podle firemních i zaměstnaneckých charakteristik. Ekonomické subjekty se v RSCP člení na organizační jednotky, jestliže je možné provést vnitřní rozčlenění subjektu podle okresů, ve kterých jeho zaměstnanci působí. Výsledky podle krajů jsou v tomto smyslu výsledky, získané pracovištní metodou.

Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je RSCP dalším zdrojem informací o výdělcích v jednotlivých krajích České republiky. Výkaznictví ČSÚ, jako tradiční zdroj, sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců a hrubých mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění podle firemních charakteristik. RSCP sbírá údaje za jednotlivé zaměstnance. Při srovnávání výsledků výkaznictví a RSCP je třeba vzít v úvahu rozdílnou definici podnikatelské a nepodnikatelské sféry, rozdílné metody výpočtu výdělkových charakteristik a rozdílný způsob členění výsledků podle krajů. Výkaznictví ČSÚ člení výsledky do krajů podle sídla ekonomického subjektu, tj. podnikovou metodou.

Příslušnost šetřeného ekonomického subjektu k podnikatelské nebo nepodnikatelské sféře je nejdůležitějším kriteriem pro členění výsledků RSCP. Šetření je od roku 2011 prováděno s roční periodou. Zdrojem dat pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí (www.mfcr.cz/isp). Za každou sféru jsou vydávány samostatné výsledkové publikace.

Publikace a výsledky za celou Českou Republiku najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: Výsledky informačního systému o průměrném výdělku.

Aktuální publikace jednotlivých krajů


Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj, Porovnání krajů
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 41, oddělení 412. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky