Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Projekt: Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst

1. O projektu – pro koho je určen

Projekt si klade za cíl posílit komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných službami zaměstnanosti v oblasti volných pracovních míst.

A to prostřednictvím posílení toku informací na trhu práce mezi zaměstnavateli a ÚP ČR s důrazem na monitorování potřeb zaměstnavatelů na trhu práce především v oblasti tvorby volných pracovních míst.

Projekt se zabývá rozvojem služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání a poradenskou činností v širším pohledu.

Sleduje zlepšení služeb v oblasti volných pracovních míst komplexně s ohledem na prvotní zkušenosti s realizací těchto služeb - plnění zákonných povinností po změně legislativy, kdy ÚP ČR musí změnit svoje způsoby práce, prokázat aktivnější přístup - dříve získával řadu informací pasivním způsobem díky povinnému hlášení volných pracovních míst, nyní se ovšem musí naučit klienta na straně zaměstnavatele pro spolupráci získat.

V průběhu projektu budou odborně školeni zaměstnanci pro spolupráci se zaměstnavateli.

Projekt „Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst“ bude realizován v období 1. 1. 2014 – 30. 11. 2015.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky