Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Projekt: Vzdělávejte se pro růst!
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Vzdělávejte se pro růst!

1. O projektu – pro koho je určen

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“  je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP.

Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích
- strojírenství,
- stavebnictví,
- nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky),
- terénní sociální služby,
- odpadové hospodářství.

O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a buď nabírají nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.

2. Způsob realizace

Zaměstnavatel zpracuje žádost, kterou si stáhne z této webové stránky, a včetně povinných příloh ji doručí na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR (příslušné podle místa výkonu práce, nikoli podle sídla podniku). Sem se také může obracet v případě potřeby získání podrobných informací, případně konzultací.

Podrobné podmínky vstupu do projektu, náležitosti, které musí  obsahovat žádost, nutné kroky, které předcházejí podání žádosti i které po něm následují, a konečně kompletní pravidla poskytování příspěvku obsahuje materiál (k stažení níže):

Manuál pro zájemce o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro růst!“

Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci) Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ bude realizován v období 31. 5. 2011 – 31. 7. 2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31. 5. 2013.

POZOR! PROJEKT BYL PRODLOUŽEN, VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY LZE REALIZOVAT AŽ DO 28. 2. 2014!

Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 000 000 Kč.

Datum uveřejnění: 21. 12. 2005, Poslední aktualizace: 9. 12. 2013
Stránka věnovaná novému projektu MPSV "Vzdělávejte se pro růst!".


Datum uveřejnění: 21. 12. 2005, Poslední aktualizace: 23. 6. 2011
Soubor ke stažení: Manuál
Poslední aktualizace: 3. 5. 2012, Velikost: 210 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Čestné prohlášení o čerpání podpory de minimis
Poslední aktualizace: 29. 8. 2011, Velikost: 67 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Prohlášení o velikosti podniku
Poslední aktualizace: 25. 5. 2011, Velikost: 56 KB, Formát: application/octet-streamapplication/octet-stream
Soubor ke stažení: Žádost o příspěvek na úhradu nákladů
Poslední aktualizace: 4. 11. 2011, Velikost: 187 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Příloha č. 1 Dohody – Seznam zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě
Poslední aktualizace: 8. 6. 2011, Velikost: 100 KB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Příloha č. 2 Dohody – Plánovaný harmonogram vzdělávací aktivity
Poslední aktualizace: 8. 6. 2011, Velikost: 142 KB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Příloha č. 3 Dohody – Vyúčtování mzdových nákladů
Poslední aktualizace: 16. 2. 2012, Velikost: 177 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Příloha č. 4 Dohody – Vyúčtování vzdělávací aktivity
Poslední aktualizace: 8. 6. 2011, Velikost: 100 KB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Otázky a odpovědi
Poslední aktualizace: 30. 9. 2011, Velikost: 24 KB, Formát: ZIP ZIPZIP
Soubor ke stažení: Čestné prohlášení o příspěvcích v rámci projektu
Poslední aktualizace: 29. 8. 2011, Velikost: 67 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky